Airams belysningslösningar i Mankans barndagis

Den första etappen av utbyggnads- och renoveringsprojektet av Mankans barndagis i Esbo avslutades våren 2022, då den nya byggnaden togs i bruk. Airam levererade funktionella och energieffektiva armaturer för allmän belysning i Mankans lärandemiljö, korridorer och väntutrymmen samt tekniska utrymmen. Elentreprenaden på barndagis utfördes av Paretec och el- och ljusprojekteringen av Rejlers Finland. Esbo stad fungerade som projektets elkontrollant.

Mankkaan päiväkoti Airam Puck-valaisimet

Unik miljö och nära relation med naturen

Renoveringen av Mankans barndagis i Esbo genomfördes enligt hållbarhetsprincipen med betoning på daghemmets mål, där naturen är en naturlig del av vardagen. I planeringen av projektet tog man hänsyn till områdets kulturhistoriska värden i folkstugan från 1700-talet, som tillhört gården Jurkkala i nordöstra delen av Kartanonmäki i Gamla Mankans.

Bygget av den nya byggnaden och renoveringen av den gamla delen sker i etapper, så man slipper ordna evakueringslokaler och barndagis kan fungera utan avbrott trots entreprenaden. Den andra etappen, renoveringen av de gamla daghemsbyggnaderna från 1982, ska vara klar våren 2023. "Utbyggnaden ökar den småbarnspedagogiska kapaciteten på Mankans daghem i Esbo", berättar daghemschefen Jaana Koivisto.

Energieffektivitet och goda garantivillkort

Den energieffektiva belysningen med Airams armaturer var en bra lösning för platsen på många sätt. "Samarbetet med Airams projektförsäljning var smidigt och okomplicerat. Armaturerna levererades till byggplatsen i rätt tid och vi kunde genomföra belysningsentreprenaden snabbt och effektivt. Elinstallatörerna nämnde speciellt den enkla installationen och den snabba anslutningen av armaturerna", berättar den entreprenadansvarige Tero Hyvönen, Paretec. ”Det var ett nöje att arbeta med projektet. Elektrikerna var nöjda med den smidiga installationen och slutanvändarna berömde det snygga och smarta genomförandet redan under entrepenadskedet."

DIALux-beräkningar som hjälp i planeringen

Med ljusdesign och hållbara val kan man påverka både barnens och personalens välmående. Belysningen av lokalerna planerades för att tjäna olika användningssyften i olika lokaler.

Airam gjorde DIALux-beräkningar av belysningen i objektet för att undersöka hur mycket ljus som behövdes i olika lokaler och säkerställa att den planerade belysningen hade önskad kvalitet och uppfyllde de specificerade belysningskraven för respektive användningsändamål.

Belysningskrav i lärandemiljön

Hela belysningsentreprenaden i objektet utfördes med Airams armaturer för offentliga utrymmen. När man planerar optimal belysning i lärandemiljöer måste man se till att belysningen är säker, att den ger tillräckligt med bländfritt ljus och att belysningsnivån går att reglera. För barn är ljusets kvalitet särskilt viktig för säker rörelseträning och finmotorik.

Barn lär sig att uppfatta avstånd, former och funktioner genom syn- och känselsinnet. Tillräcklig belysning hjälper också barn och personal att utföra precisionskrävande uppgifter. Plata-modularmaturerna med mikroprismakupa som valdes för lek- och förskoleutrymmena ger ett enhetligt, bländfritt ljus på 3300 lumen. I salen ville man ha reglerbar belysning för AV-presentationer på filmduk. Plata-armaturerna monterades infällda i klassrummens undertakssystem, inte bara i förskolelokalerna utan även i salar och korridorer med standard DALI-ljusstyrning.

Trivsel i korridorer och väntutrymmen

I korridorer och väntutrymmen ger de runda, ytmonterade Puck-armaturerna ett ombonat intryck. Armaturerna går att få i tre stomstolekar och två färgtemperaturer och om så önskas kan de även monteras med vajerupphängning i lokaler som har högt i tak.

Hållbarhet i tekniska utrymmen, hygien i köket

I tekniska utrymmen installerades mångsidiga IP54-skyddade Keto Pro industriarmaturer med färgtemperaturen 4000 K. Det är en hållbar och långsiktig lösning eftersom armaturens nyttolivslängd är L70 100 000 timmar. Den låga armaturen har en stomme av stål och kupa av opaliserad akryl.

Till undertaket i daghemmets storkök valdes energieffektiva Medic-specialarmaturer, som uppfyller de höga hygieniska kraven för yrkeskök. Som namnet antyder är Medic ett bra val inte bara för kök, utan även för sjukhus och andra offentliga utrymmen där det krävs hållbara armaturer med skyddsklass IP65.Armaturerna i Medic-serien är certifierade enligt ISO 14644-1 och har renhetsklass ISO 3. De ger ett effektivt vitt och jämnt arbetsljus med färgtemperaturen 4000 K.

Stadens energieffektivitetsmål

Yrjö Huotarinen från Esbo stad förklarar hur energieffektivitetsmålen definieras i planeringsanvisningarna för daghem i Esbo stad:

Vad gäller elektrisk energi rör målen för belysningens del optimering av energieffektiviteten i apparater, system och styrningar som förbrukar elektrisk energi, mätning och övervakning av förbrukning efter belastningstyp.

  • Belysningslösningarna ska vara energieffektiva både vad gäller styrning och ljusteknik.
  • Belysningen ska ha en god verkningsgrad och uppfylla kvalitetskraven för synuppgifte

När det gäller elteknik deltar elplaneraren i den kalkylmässiga granskningen av energiförbrukningen (simulering och datamodell) genom att tillhandahålla nödvändig information för beräkningen av olika implementeringsalternativ och genom att presentera alternativa lösningar för att minimera elförbrukningen och E-värdet. Energiberäkningar görs flera gånger under planeringen (se Anvisningar för VVS-planering av daghem).

För belysningens del övervakas alltså även energiförbrukningen. Inom en snar framtid planerar Esbo stad att samla in förbrukningsdata för alla fastigheter centralt i Esbo stads datapool, där informationen lagras och bearbetas i ett lämpligt visuellt format så att energiexperter och stadens beslutsfattare kan analysera och utnyttja informationen de får.

Airam Puck-valaisimet Mankkaan päiväkoti

Puck-armaturer valdes för korridorer och väntutrymmen. Armaturmodellen går att få i tre stomstolekar och med två färgtemperaturer.

Mankkaan päiväkoti Airam Plata-valaisimet

Armaturmodellen går att få i tre stomstolekar och med två färgtemperaturer.

Airam Plata-valaisimet opaalikuvuilla

Plata mikroprisma-modellerna i inlärningsutrymmena är Dali-styrda med standardljusstyrning.

Käytävällä Airam Puck-valaisimet ja kosteissa hoitotiloissa Flat-valaisimet.

Den IP44-klassade armaturen Flat R Duo passar särskilt bra för fuktiga vårdutrymmen.

Airam Medic-valaisimet suurkeittiössä

Medic är en specialarmatur som passar bra för storkök, där armaturen måste ha skyddsklass IP65 och hög hållbarhet.

Airam Keto Pro -valaisimet teknisissä tiloissa.

TKet Pro-armaturerna som installerats i teknikutrymmena är designade för lager, korridorer och fuktiga interiörer.

Käytävätiloihin valittiin tyylikkäät julkisten tilojen Puck-valaisimet opaalikuvuilla.

De eleganta Puck-lamporna med opalkupor för offentliga utrymmen ger rummet ett ombonat intryck.