Eettiset toimintaperiaatteet

Kaikkien Airamin työntekijöiden, johdon ja hallituksen jäsenten tulee noudattaa Airamin eettisiä periaatteita. Olemme amforin jäsenenä sitoutuneet noudattamaan myös amforin eettisiä ohjeita (Code of Conduct) toiminnassamme ja liiketoimintasuhteissamme. Edellytämme vastuullista toimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme.

Airamin eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) pohjautuvat Airamin arvoihin sekä YK:n Global Compact-aloitteeseen, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen.

Eettiset toimintaperiaatteet ovat osa läpinäkyvää ja vastuullista liiketoimintaa ja jokaisen Airam Electric -yrityksessä työskentelevän (työntekijät, johto ja hallituksen jäsenet) tulee noudattaa Airamin käytännesääntöjä, eettisiä toimintaperiaatteita. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme vastuullista toimintatapaa sekä sitoutumista näihin eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Airamilla on käytössä whistleblowing-kanava. Sen kautta yrityksen työntekijät voivat nimettöminä tehdä ilmoituksen yrityksen toiminnassa havaitsemastaan rikoksesta tai rikkomuksesta. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai se pystytään näyttämään toteen, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

Airam code of conduct