Eettiset toimintaperiaatteet

Airamin eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) pohjautuvat Airamin arvoihin sekä YK:n Global Compact-aloitteeseen, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen.

Eettiset toimintaperiaatteet ovat osa läpinäkyvää ja vastuullista liiketoimintaa ja jokaisen Airam Electric -yrityksessä työskentelevän (työntekijät, johto ja hallituksen jäsenet) tulee noudattaa Airamin käytännesääntöjä, eettisiä toimintaperiaatteita. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme vastuullista toimintatapaa sekä sitoutumista näihin eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Airam code of conduct