Airamin vastuullisuusohjelma

Airam on sitoutunut tukemaan kaikessa toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030, Sustainable Development Goals SDGs). Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda 2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.

maapallon-korjaaminen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä on 169 alatavoitetta. Tavoite on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi tavoitteena on poistaa maailmasta äärimmäinen köyhyys kaikissa muodoissaan. Yrityksillä on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Vastuullisuus toteutuu parhaiten, kun yritys omaehtoisesti sitoutuu sen vahvistamiseen osana toimintansa kehittämistä.

Lisätietoa: The Sustainable Development Goals 

Airam ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Airam tukee toiminnallaan kaikkia YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Tavoitteista erityisesti kolme korostuvat Airamin toiminnassa: tavoitteet 8, 12 ja 13. Näitä tavoitteita tuemme aktiivisesti päivittäisessä työssämme liiketoimintamme eri alueilla.

yk-tavoitteet-8-12-13

Airamin vastuullisuusohjelmassa painottuvat eettinen ja kannattava liiketoiminta, sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja vastuullinen tuotantoketju. Näitä teemoja kehitämme ja edistämme seuraavilla toimenpiteillä:

Eettinen ja kannattava liiketoiminta

Eettinen ja kannattava liiketoiminta

Kehitämme tuote- ja palveluvalikoimaa sekä yritystoimintaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kannattavasti ja eettisiä periaatteita noudattaen.

 • Airam on helposti lähestyttävä ja joustava suomalainen yritys.
 • Kannattava liiketoiminta ja luotettava palvelu.
 • Omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen.
 • Olemme yksi Pohjoismaiden suurimpia valaistusratkaisujen tarjoajia. 
 • Luottamuksellinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.
 • Alihankkijoiden ja kumppaneiden liiketoiminnan tukeminen.
 • Säännöllinen vuosiraportointi ja ajantasaiset tiedot verkossa ja julkaisuissa.
 • Asiakas- ja henkilöstösuosittelu erinomaisella tasolla.
Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Tarjoamme työntekijöillemme merkityksellistä työtä turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Osallistumme yhteiskunnan hyvinvointiin hyödyntämällä ja kehittämällä suomalaista osaamista ja toimimalla lähiyhteisössä aktiivisesti. 

 • Maksamme palkat ajallaan ja hoidamme lakisääteiset maksut säntillisesti.
 • Huolehdimme turvallisesta työympäristöstä.
 • Edistämme tasa-arvoa.
 • Torjumme korruptiota ja lahjontaa. 
 • Arvostamme ja panostamme suomalaiseen osaamiseen.
 • Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme veronmaksajana ja työllistäjänä.
 • Kehitämme 100-vuotiaan yrityksen panostusta toimialalla ja yhteiskunnassa.  
 • Tuemme eettisesti hyväksyttyjä järjestöjä ja teemme yhteistyötä valtion, kaupunkien, museoiden ja oppilaitosten kanssa.
 • Tuemme paikallista hyvinvointia ja toimintaa Keravalla.
Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

 • Jatkuva suunnittelu ja tuotehallintaprosessien laadun kehittäminen.
 • Tuotteiden ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja mittaaminen.
 • Pyrimme minimoimaan tuotteiden negatiiviset ympäristövaikutukset koko elinkaaressa.
 • Ilmastonmuutoksen hillintää tukevat tuotteet, ratkaisut ja prosessit.
 • Panostamme pakkausten toiminnallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
 • Parannamme tietoisuutta energiatehokkuudesta, turvallisuudesta ja kierrätyksestä.
 • Huomioimme oman toimintamme ympäristöystävällisyyden (kiinteistöt, matkustaminen).
 • Viestitämme avoimesti ympäristöön liittyvistä asioista sidosryhmille.
 • Panostamme jätteiden synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen.
Vastuullinen tuotantoketju

Vastuullinen tuotantoketju

Huolehdimme tuotantoketjumme läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta toimimalla tarkkaan valittujen alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa.  Valvomme tuotantoprosesseja, logistiikkaa sekä tuotanto-olosuhteita vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

 • Valvomme tuotanto-olosuhteiden eettisyyttä, ihmisoikeuksien toteutumista sekä tuotannon ympäristövaikutuksia (Supplier Code of Conduct).
 • Vaadimme tuotantoprosesseilta energiatehokkuutta. 
 • Tiedostamme haasteet raaka-aineiden alkuperän kartoittamisessa ja olemme aloittaneet selvitystyön niukkojen raaka-aineiden ja vaarallisten kemikaalien käytön minimoimiseksi.
 • Tuotantoon ja logistiikkaan liittyvien valintojen kilpailutuksessa kiinnitämme huomiota ympäristövaikutuksiin.
 • Markkinoinnin ja myynnin prosesseissa panostamme vastuullisuuteen, tietojen oikeellisuuteen, reklamaatioprosesseihin ja palvelun kehittämiseen.