Vastuullinen tuotantoketju

Huolehdimme tuotantoketjumme läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta toimimalla tarkkaan valittujen alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa.  Valvomme tuotantoprosesseja, logistiikkaa sekä tuotanto-olosuhteita vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

  • Valvomme tuotanto-olosuhteiden eettisyyttä, ihmisoikeuksien toteutumista sekä tuotannon ympäristövaikutuksia (Supplier Code of Conduct).
  • Vaadimme tuotantoprosesseilta energiatehokkuutta. 
  • Tiedostamme haasteet raaka-aineiden alkuperän kartoittamisessa ja olemme aloittaneet selvitystyön niukkojen raaka-aineiden ja vaarallisten kemikaalien käytön minimoimiseksi.
  • Tuotantoon ja logistiikkaan liittyvien valintojen kilpailutuksessa kiinnitämme huomiota ympäristövaikutuksiin.
  • Markkinoinnin ja myynnin prosesseissa panostamme vastuullisuuteen, tietojen oikeellisuuteen, reklamaatioprosesseihin ja palvelun kehittämiseen.
Airam vastuullinen tuotantoketju