Airam och FN:s mål för hållbar utveckling

Som en del av Airams arbete med att definiera vårt ansvarstagande genomförde vi en ansvarsenkät hos våra viktigaste interna och externa intressentgrupper under våren 2020. I samband med enkäten och definitionsprocessen (väsentlighetsanalys) fick vi värdefull information och insikt om de frågorsom upplevs somväsentliga med tanke på ansvarstagande verksamhet.

tasapaino-symbolikuva-airam

Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling och de har 169 delmål. Målet är att vända den globala utvecklingen i en riktning där människors välbefinnande och mänskliga rättigheter, ekonomiskt välstånd och samhällenas stabilitet tryggas på ett för miljön hållbart sätt. Dessutom är målet att utrota extrem fattigdom i alla former över hela världen. 

Företagen har en central roll i byggandet av en hållbar framtid. Företagen bör förbinda sig att stödja FN:s mål för hållbar utveckling. Ansvarstagande förverkligas bäst när företaget på eget initiativ förbinder sig att bekräfta det som en del i utvecklingen av sin egen verksamhet.

Airam stöder med sin verksamhet alla FN:s 17 mål om hållbar utveckling. Av dessa är det särskilt målen 8, 12 och 13 som betonas i Airams verksamhet. Dessa mål stöder vi aktivt i vårt dagliga arbete på olika områden i vår affärsverksamhet.

Som en del av Airams arbete med att definiera vårt ansvarstagande genomförde vi en ansvarsenkät hos våra viktigaste interna och externa intressentgrupper under våren 2020. I samband med enkäten och definitionsprocessen (väsentlighetsanalys) fick vi värdefull information och insikt om de frågorsom upplevs somväsentliga med tanke på ansvarstagande verksamhet.

un_sdg-goals_8-12-13