Airam och FN:s mål för hållbar utveckling

Som en del av Airams arbete med att definiera vårt ansvarstagande genomförde vi en ansvarsenkät hos våra viktigaste interna och externa intressentgrupper under våren 2020. I samband med enkäten och definitionsprocessen (väsentlighetsanalys) fick vi värdefull information och insikt om de frågorsom upplevs somväsentliga med tanke på ansvarstagande verksamhet.

climate action

Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling och de har 169 delmål. Målet är att vända den globala utvecklingen i en riktning där människors välbefinnande och mänskliga rättigheter, ekonomiskt välstånd och samhällenas stabilitet tryggas på ett för miljön hållbart sätt. Dessutom är målet att utrota extrem fattigdom i alla former över hela världen. 

Företagen har en central roll i byggandet av en hållbar framtid. Företagen bör förbinda sig att stödja FN:s mål för hållbar utveckling. Ansvarstagande förverkligas bäst när företaget på eget initiativ förbinder sig att bekräfta det som en del i utvecklingen av sin egen verksamhet.

Airam stöder med sin verksamhet alla FN:s 17 mål om hållbar utveckling. Av dessa är det särskilt målen 8, 12 och 13 som betonas i Airams verksamhet. Dessa mål stöder vi aktivt i vårt dagliga arbete på olika områden i vår affärsverksamhet.

Som en del av Airams arbete med att definiera vårt ansvarstagande genomförde vi en ansvarsenkät hos våra viktigaste interna och externa intressentgrupper under våren 2020. I samband med enkäten och definitionsprocessen (väsentlighetsanalys) fick vi värdefull information och insikt om de frågorsom upplevs somväsentliga med tanke på ansvarstagande verksamhet.

un_sdg-goals_8-12-13