Åtaganden och certifikat

Åtaganden och certifikat logotyper 2024

FN:s hållbara utvecklingsmål 

Vi engagerar oss i att främja FN:s hållbara utvecklingsmål i vår verksamhet. Målen är även kända som Agenda 2030 och de hållbara utvecklingsmålen (SDG). De syftar till att utrota fattigdom och uppnå hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människorna tas i beaktande på lika villkor.

Av de hållbara utvecklingsmålen är mål 8, 12 och 13 särskilt relevanta för Airams verksamhet.
 
» Läs mer om FN:s hållbara utvecklingsmål

FN:s Global Compact 

Airam anslöt sig till Global Compact-initiativet i december 2020. Genom att underteckna kompaktet åtog vi oss att implementera dess tio principer i vår verksamhet och att årligen kommunicera om vårt hållbarhetsarbete genom Global Compacts rapport "Communication on Progress" (CoP).

Global Compact är ett initiativ för företagsansvar inom FN som syftar till att främja företags och samhällens ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar. Initiativet bygger på FN:s hållbara utvecklingsmål och de tio principerna för Global Compact om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

» Läs mer om Global Compact.

Amfori BSCI 

Airam har varit medlem i amfori sedan 2021. Som medlemmar åtar vi oss att agera i enlighet med amforis uppförandekod. Dessa principer inkluderar förbud mot tvångs- och barnarbete, främjande av säkra arbetsförhållanden och rättvis lön för arbete. Vi kräver att våra affärspartners åtar sig samma principer.

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) är ett internationellt initiativ för att främja socialt ansvar inom leverantörskedjor. Alla fabriker i högriskländer där våra produkter tillverkas granskas regelbundet av en oberoende tredje part enligt amfori BSCI eller ett motsvarande initiativ för socialt ansvar.

» Läs mer om amfori BSCI.

Vetenskapligt baserade mål 

Airam anslöt sig till initiativet för vetenskapligt baserade mål från Global Compact, CDP, WWF och World Resources Institute i början av 2023. Företag som ansluter sig till initiativet åtar sig att fastställa vetenskapligt baserade mål för sin verksamhet för att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål för klimatförändringar.

» Läs mer om Airams klimatarbete och initiativet för vetenskapligt baserade mål.

CDP-rapportering 

Från 2021 har Airam rapporterat sina klimatdata som leverantör i CDP-rapporten. CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en ideell organisation som hjälper företag, kommuner och stadsförvaltningar att beräkna och rapportera sina miljöpåverkningar offentligt.

» Läs mer om CDP.

Föreningen för finskt arbete 

Airam är medlem i Föreningen för finskt arbete. Några lampor tillverkade i Lahtis bär den blåvita Nyckelflaggan-symbolen för att indikera att produkten är tillverkad i Finland.

» Läs mer om Nyckelflaggan-symbolen på Föreningen för finskt arbets webbplats.

Vår SaunaLed är en Design from Finland-saunalampa med en skärm tillverkad i Finland av finsk alträd. Design from Finland-märket indikerar att en produkt eller tjänst har designats i Finland och att det har gjorts investeringar i dess professionella design.

» Läs mer om Design from Finland-märket på Föreningen för finskt arbete webbplats.

Byggvarubedömningen 

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. B-symbolen indikerar att produkten blivit bedömd utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. 

» Läs mer om B-symbolen på Byggvarubedömningens webbplats. 

ISO-certifierat ledningssystem

Vårt ledningssystem följer standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning. Vårt ledningssystem revideras årligen både internt och av en extern revisor. Vårt ledningssystem ISO-certifierades 2024.

Mer information om ISO-standarder för ledningssystem finns på ISO:s hemsida.