Kakor och deras syfte

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens terminal. Kakor skadar inte platformen eller dess filer. Kakor används bland annat då man vill spara användarens uppgifter när denna övergår från webbplatsens sida till en annan. Airam använder kakor och med dessa samlar man in uppgifter för följande ändamål:

  • tryggande av webbplatsens och tillhörande tjänsters funktion
  • förbättrad användarerfarenhet 
  • för att kunna anpassa och rikta marknadsföring

 

Med hjälp av kakor kan man bland annat samla in följande uppgifter:

  • användarens IP-adress
  • tidpunkt
  • sidor man besökt
  • typ av webbläsare 
  • från vilken webbadress användaren kommit till webbplatsen
  • från vilken webbläsare användaren kommit till webbplatsen
  • från vilken domain användaren kommit till webbplatsen.

Kakor kan lagras permanent på användarens maskin (stored cookie) eller den kan avlägsnas genast efter besöket (session cookie). För ovan nämnda ändamål använder Airam serviceproducenter som särskilt riktat in sig på analys, personanpassning av tjänster och riktad marknadsföring, såsom: Google, Youtube, Facebook, Instagram, Issuu.com, LinkedIn, MailChimp, som använder egna kakor för att producera sin service. Du kan läsa om hantering och praxis för deras kakor på deras egna webbplatser.

Google/Youtube: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi
Facebook: https://fi-fi.facebook.com/policies/cookies/ 
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
LinkdedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
MailChimp: https://mailchimp.com/legal/cookies/ 
Issuu: https://issuu.com/legal/cookies 

I listan nedan finns genomgång av andra serviceproducenters kakor på Airams webbplats, kakornas syfte och lagringstider.