Etiskt och lönsamt företagande

 

Etiskt och lönsamt företagande

Vi strävar ständigt efter att utveckla vårt produkt- och tjänsteutbud samt affärsverksamhet för att möta kundernas behov på ett lönsamt och etiskt sätt. Vårt etiska och lönsamma företagande styrs av följande principer, åtgärder och mål:

 • Airam är ett tillgängligt och flexibelt finskt företag. 
 • Vår verksamhet är lönsam och vår service är pålitlig. 
 • Vi uppfyller ägarnas vinstförväntningar. 
 • Vi är en av de största leverantörerna av belysningslösningar i Norden. 
 • Vårt samarbete med intressenter baseras på förtroende. 
 • Vi stödjer våra leverantörers och partners affärsverksamhet. 
 • Vi rapporterar om våra aktiviteter årligen och ser till att informationen på vår webbplats och i olika publikationer alltid är aktuell. 
 • Kund- och personalnöjdhet är på en utmärkt nivå. 
 • Vi är en av de ledande leverantörerna av belysningslösningar i Norden. 
 • Våra interaktioner med intressenter är konfidentiella. 
 • Vi stödjer våra underleverantörers och partners verksamhet. 
 • Vi rapporterar om våra aktiviteter årligen och vår information är uppdaterad online och i publikationer. 
 • Kund- och personalförmedlingar är på en utmärkt nivå.

» Läs mer om våra årliga hållbarhetsmål.

Lönsamt företagande 

Sunda finanser är en del av en hållbar affärsverksamhet. Ekonomiskt lönsamt företagande möjliggör investeringar i socialt och miljömässigt ansvar. Det gör att vi kan stödja samhället som skattebetalare, våra anställda som löneutbetalare och vara en pålitlig partner för våra kunder och affärspartners. Ekonomiskt lönsamt företagande är en grundläggande förutsättning för oss att kunna utveckla våra produkter, verksamhet och genomföra miljövänliga lösningar. Det ger också flexibilitet och stabilitet för att möta samhällets och miljöns behov på lång sikt.

Etiska principer 

Airams styrelse bekräftar de etiska principer som styr vår verksamhet som en del av företagets styrkod. Alla Airams anställda, chefer och styrelsemedlemmar måste följa Airams etiska principer. 

Som medlem i amfori åtar vi oss också att följa amforis uppförandekod i vår egen verksamhet och i våra affärsrelationer. Vi förväntar oss ansvarsfullt beteende och engagemang för amforis etiska principer från alla våra partners och intressenter. 

» Airams uppförandekod
» Amfori BSCI:s uppförandekod

Det är viktigt för oss att agera etiskt och i enlighet med lagen. Eventuella handlingar som bryter mot lagen eller vår uppförandekod kan rapporteras till vilken chef eller annan betrodd person på Airam som helst. Oegentligheter kan också rapporteras via vår kanal för visselblåsning. Kanalen möjliggör även anonym rapportering. 

» Airams kanal för visselblåsning.