Vastuullisuuden johtaminen

Airamilla vastuullisuus kiteytyy neljään teemaan: eettiseen ja kannattavaan liiketoimintaan, sosiaaliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen sekä vastuulliseen toimitusketjuun. Olemme määritelleet nämä painopisteet keväällä 2020 toteutetussa olennaisuusanalyysissä, jota varten kuulimme myös tärkeimpiä ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiämme.

Airam vastuullisuuden johtaminen

Olemme mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa sekä amfori BSCI:n jäsen. Edellytämme myös toimittajiltamme sitoutumista amforin Code of Conductiin, joka perustuu kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen, ympäristöperiaatteisiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Raportoimme vuosittain ulkoisesti vastuullisuustyöstämme YK:n Global Compactin Communication on Progress -raportilla sekä ilmastotyöstämme ja päästöistämme CDP-raportilla.

» Sitoumukset ja sertifikaatit

Noudatamme alaamme ja tuotteisiimme liittyvää sääntelyä, kuten REACH-asetusta, RoHS-direktiiviä, sekä EMC-direktiiviä. Edellytämme toimittajiltamme, että tuotteissamme ei käytetä riskialueilta peräisin olevia konfliktimineraaleja. Laatu-, ympäristö- ja työterveys ja -turvallisuusjärjestelmämme noudattaa ISO14001-, ISO9001- ja ISO45001-standardeja. 

Laskemme vuosittain organisaatiomme hiilijalanjäljen. Päästötavoitteemme perustuu tieteelle ja on Science-based Target -aloitteen mukainen. Olemme laskeneet myös tiettyjen tuotekategorioidemme hiilijalanjäljen. Koulutamme henkilöstöämme vastuullisuusaiheista, kuten ympäristölainsäädännöstä ja pakkausmateriaalien ympäristönäkökohdista.

» Ympäristövastuu

Vastuullisuuden hallinta

Airam on suomalainen, perheomisteinen pk-yritys. Olemme kuvanneet johtamismallimme, päätöksentekoprosessimme ja vastuunjakomme yleisellä tasolla hallintokoodissamme.  

Airamin hallitus vahvistaa strategian ja arvot, jotka ovat vastuullisuustyömme perusta. Hallitus seuraa vastuullisuustyön ja -tavoitteiden edistymistä kerran vuodessa.

Airamin johtoryhmä tekee päätökset tärkeimmistä vastuullisuussitoumuksistamme. Se myös arvioi ja hyväksyy vastuullisuustyön periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti tavoitteiden edistymistä.

Käytännön tasolla Airamin vastuullisuustyön koordinoinnista ja edistämisestä vastaa vastuullisuus- ja laatupäällikkö. Hänen tehtäviinsä kuuluu seurata sääntelyä, tukea liiketoimintoja vastuullisuustyössä, suunnitella ja edistää vastuullisuustavoitteita sekä vastata raportoinnista. 

Liiketoiminta-alueet ja konsernin tukitoiminnot sisällyttävät sitoumukset ja tavoitteet omaan suunnitteluunsa.

Airamin vastuullisuustavoitteet vuodelle 2024

Airamin vastuullisuustavoitteet 2024 taulukko