Vastuullinen toimitusketju

Airam vastuullinen toimitusketju

Kehitämme toimitusketjumme vastuullisuutta toimimalla pitkäaikaisten alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa.  Toimitusketjun vastuullisuuden johtamista ohjaavat meillä seuraavat periaatteet, toimenpiteet ja tavoitteet:

  • Valvomme riskimaissa tapahtuvan tuotannon eettisyyttä, ihmisoikeuksien toteutumista sekä tuotannon ympäristövaikutuksia amfori BSCI -auditoinnein.
  • Vaadimme tuotantoprosesseilta energiatehokkuutta. 
  • Tiedostamme haasteet raaka-aineiden alkuperän ja elektroniikkatuotteille tyypillisesti pitkien hankintaketjujen kartoittamisessa. Olemme aloittaneet selvitystyön konfliktimineraalien osalta.
  • Noudatamme RoHS- ja REACH-säätelyä vaarallisten aineiden käytön minimoimiseksi.
  • Tuotantoon ja logistiikkaan liittyvien valintojen kilpailutuksessa kiinnitämme huomiota ympäristövaikutuksiin.
  • Markkinoinnin ja myynnin prosesseissa panostamme tietojen oikeellisuuteen, sujuvaan reklamaatioiden käsittelyyn ja palvelun kehittämiseen.

» Tutustu vastuullisuuden vuositavoitteisiimme.

Monet Airamille tärkeät vastuullisuuskysymykset ulottuvat omien seiniemme ulkopuolelle. Tuotteitamme valmistetaan Suomessa, Euroopassa ja Aasiassa. Hankintaketjut raaka-aineisiin asti ulottuvat vielä kauemmas. Tunnistamme pitkiin toimitusketjuihin liittyvät haasteet, kuten jäljitettävyyden vaikeudet sekä vähäiset tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa tarvittavien harvinaisten raaka-aineiden alkuperään, tuotanto-oloihin tai ympäristövaikutuksiin.

Sopimusehdot

Olemme kuitenkin aloittaneet työn varmistaaksemme ja kehittääksemme toimitusketjumme vastuullisuutta toimittajiemme kanssa. Haluamme toimia vain sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet eettiseen, ihmiset ja ympäristön huomioon ottavaan toimintaan. Edellytämme, että tavarantoimittajamme sitoutuvat amforin eettisiin periaatteisiin (Code of Conduct), noudattavat tuotantomaan ja EU:n kemikaalilainsäädäntöä ja välttävät riskialueilta peräisin olevia konfliktimineraaleja. 

Toimittaja-auditoinnit

Pyrimme pitkiin kumppanuuksiin, jotta voimme kehittää pitkäjänteisesti niin laatua kuin vastuullisuutta yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa. Valvomme toimitusketjumme vastuullisuutta kolmannen osapuolen sosiaalisen vastuun amfori BSCI -auditoinneilla. Teemme myös itse tehdasvierailuja ja pidämme tiiviisti yhteyttä tavarantoimittajiimme. 

Asianmukaisen huolellisuuden prosessi

Rakennamme vuoden 2023 aikana asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) prosessia. Osana tätä työtä kartoitamme toimitusketjumme ihmisoikeusriskejä.

Toimitusketju

vastuullinen tuotantoketju Airam

Asiakaskeskeinen tuotekehitys 

Tuotekehityksemme lähtökohta on suunnitella lakien ja standardien mukaisia, laadukkaita, turvallisia, helposti asennettavia, energiatehokkaita, pitkäikäisiä ja asiakastoiveiden mukaisia tuotteita. 

Raaka-aineet 

Raaka-ainevalinnoissa noudatamme soveltuvaa lainsäädäntöä varmistaaksemme, että tuotteemme ovat ympäristölle ja ihmisten terveydelle turvallisia. Toimittajamme ovat sitoutuneet olemaan käyttämättä riskialueilta peräisin olevia konfliktimineraaleja. 

Tuotteen valmistus 

Oma tuotantomme noudattaa ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001-standardeja. Käytämme Lahden tehtaallamme 100 % uusiutuvaa sähköä. 

Valvomme amfori BSCI -auditoinnein, että tuotteemme valmistetaan asianmukaisissa työolosuhteissa ympäristö huomioiden, työntekijät saavat työstään vähintään paikallisen minimipalkan, heitä kohdellaan tasapuolisesti ja ettei lapsi- tai pakkotyötä käytetä.  

Rahti 

Optimoimme kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan. Suosimme vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja.  

Varastointi 

Huolehdimme työntekijöiden turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja työviihtyvyydestä. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme noudattaa ISO 45001-standardia. Käytämme mahdollisuuksien mukaan pakkausmateriaalit uudelleen tai toimitamme ne eteenpäin kierrätettäviksi materiaalina. 

Laadunvarmistus

Teemme tiivistä yhteistyötä tuottajiemme ja laboratorioiden kanssa varmistaaksemme, että jokainen tuote on testattu ja hyväksytty ennen sen tuomista markkinoille. Laatutiimimme Keravalla tarkastaa ja testaa tuotteet sekä huolehtii reklamaatioista viiveettä.

Markkinointi ja myynti 

Meille on tärkeää tarjota selkeää ja paikkansapitävää tuotetietoa, oli kyse pakkauksista, asiakastapaamisista tai sähköisestä viestinnästä. Digitaalisissa palveluissa panostamme tietosuojaan ja helppokäyttöisyyteen.  

Rahti asiakkaalle 

Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kuljetusten optimoimiseksi. 

Käyttö ja ylläpito 

Autamme asiakkaitamme käyttämään tuotteitamme energiatehokkaasti. Tarjoamme tietoa tuotteiden teknisistä ominaisuuksista sekä käyttö-, huolto- ja kierrätysohjeita. 

Kierrätys 

Tuotesuunnittelussa huomioimme materiaalien uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet. Opastamme asiakkaitamme tuotteiden ja pakkausten kierrätyksessä.