Tietosuojaseloste

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR). Keräämme ja käsittelemme asiakastietoja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme etuja ja palvella parhaalla mahdollisella tavalla, selkeästi ja avoimesti.

tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, 04260 Kerava (myöhemmin Airam). Y-tunnus 0733549-5. 

Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmä

Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää ylläpitämään tietoa siitä mistä tiedot on saatu. Airamin asiakastietojärjestelmän rekisteri perustuu Airamin asiakassuhdetta varten kerättyihin asiakasrekisteriin, asiakassuhteeseen tai henkilön ammattinimikkeeseen tai työsuhteeseen. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella.

Asiakastietojärjestelmäämme rekisteröidään ainoastaan yritysasiakkaista. Rekisteriä käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen (mm. tuotetoimitukset ja laskutus) ja markkinointiin (uutiskirjeet ja verkkokauppa). Airam ei kerää yksityishenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään Airamin asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat:

  • yhteystiedot
  • asiakassuhteeseen perustuvat tiedot

Tietojen luovutus

Airam ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Airamin kumppaneille. Joissakin tapauksissa on kuitenkin tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. säilytystä, analytiikkaa tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset. Sopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Airamin yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen poisto ja tarkastus

Asiakkaalla on oikeus

  • tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
  • saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.
  • mahdollisuus päivittää tai poistaa tietoja.

Asiakas voi milloin tahansa poistua sähköpostilistaltamme ja kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnistamme sähköisen uutiskirjeen linkistä. Jos haluat tarkastaa tietosi, niin tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Airam Electric Oy Ab, Asiakastietojärjestelmä, Sementtitehtaankatu 6, 04260 Kerava. Pyynnöt pyritään käsittelemään kohtuullisen ajan sisällä.

Airam poistaa oma-aloitteisesti myös rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta.

Lisätietoja: tietosuojavaltuutetun toimisto