Ympäristövastuu

Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

  • Jatkuva suunnittelu ja tuotehallintaprosessien laadun kehittäminen.
  • Tuotteiden ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja mittaaminen.
  • Pyrimme minimoimaan tuotteiden negatiiviset ympäristövaikutukset koko elinkaaressa.
  • Ilmastonmuutoksen hillintää tukevat tuotteet, ratkaisut ja prosessit.
  • Panostamme pakkausten toiminnallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
  • Parannamme tietoisuutta energiatehokkuudesta, turvallisuudesta ja kierrätyksestä.
  • Huomioimme oman toimintamme ympäristöystävällisyyden (kiinteistöt, matkustaminen).
  • Viestitämme avoimesti ympäristöön liittyvistä asioista sidosryhmille.
  • Panostamme jätteiden synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen.
Airam ympäristövastuu