Ympäristövastuu

 

Airam ympäristövastuu

Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset. Kehitämme toimintaamme negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Ympäristövastuutamme ohjaavat seuraavat periaatteet, toimenpiteet ja tavoitteet:

 • Kehitämme jatkuvasti suunnittelu- ja tuotehallintaprosessiemme laatua.
 • Keräämme tietoa ja mittaamme tuotteidemme ympäristövaikutuksia.
 • Pyrimme minimoimaan tuotteidemme negatiiviset ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaressa.
 • Panostamme ilmastonmuutoksen hillintää tukeviin tuotteisiin, ratkaisuihin ja prosesseihin.
 • Kehitämme pakkaustemme toiminnallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
 • Parannamme tietoisuutta energiatehokkuudesta, tuoteturvallisuudesta ja kierrätyksestä.
 • Huomioimme oman toimintamme ympäristöystävällisyyden kiinteistöillämme ja matkustaessamme.
 • Viestimme avoimesti ympäristöön liittyvistä asioista sidosryhmillemme.
 • Panostamme jätteiden synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen.

» Tutustu vastuullisuuden vuositavoitteisiimme.

Päästölaskenta

Laskemme päästömme vuosittain GHG-protokollaa noudattaen. Vuoden 2021 laskennassa selvitimme ensimmäisen kerran koko hankintaketjumme päästöt. Alle 1 % päästöistämme syntyy omasta suorasta toiminnastamme. Merkittävin päästölähteemme on myymiemme valaisinten ja valonlähteiden sähkön käyttö. 

Päästötavoitteet

Vuosittainen päästölaskenta on pohja päästötavoitteellemme ja tavoitteen seurannalle. Päästötavoitteemme on tieteeseen perustuva eli Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukainen. Science Based Targets (SBT) -aloite on hyväksynyt tavoitteemme:

Tavoittelemme 42 % vähennystä omista suorista ja ostoenergian päästöistämme (scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2021. Lisäksi olemme sitoutuneet mittaamaan ja alentamaan arvoketjumme (scope 3) päästöjä.

Valtaosa päästöistämme syntyy energiankulutuksesta asiakkaidemme käyttäessä valaisimiamme ja muita sähkökäyttöisiä tuotteitamme. Siksi asetimme SBT-sitoumusta täydentävän tavoitteen Scope 3 -päästöillemme: vähennämme tuotteidemme päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä. 

Olemme tehneet suunnitelman päästötavoitteidemme saavuttamiseksi. Päivitämme suunnitelmaa vuosittain.

Airamin päästötavoitteet

Olemme jo ryhtyneet käytännön toimiin hillitäksemme oman toimintamme ilmastovaikutuksia muun muassa näin:

 • Olemme toteuttaneet lukuisia energiatehokkuustoimia omilla kiinteistöillä, esimerkiksi uusineet valaistusta ja lisänneet eristystä kattoremontin yhteydessä. Kiinteistöillämme voi ladata sähköautoa.

 • Käytämme omilla kiinteistöillämme 100 % sertifioitua, uusiutuvaa sähköä. Keravan kiinteistöllämme on käytössä uusiutuva, biopohjainen kaukolämpö.

 • Olemme tehostaneet omilla kiinteistöillämme jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Käytämme esimerkiksi pakkausmateriaalit uudelleen mahdollisuuksien mukaan.

 • Olemme asettaneet autopolitiikkaan CO₂-päästörajaksi ≤ 100 g (WLTP). Päästörajaa tarkastellaan säännöllisesti. Tarjoamme työsuhdepyöräedun kaikille vakinaisille työntekijöillemme.

Tuotevalikoimamme osalta olemme vähentäneet päästöjä esimerkiksi näillä ratkaisuilla:

 • Valikoimiimme kuuluu ohjattavia, himmennettäviä ja energiatehokkaita tuotteita. Airamin valikoimista löytyy esimerkiksi tarkoituksenmukaisen energiankäytön mahdollistavia SmartHome-älytuotteita, uuden energialuokituksen mukaisia A-energialuokan ledejä. Osa tuotteistamme hyödyntää aurinkoenergiaa.

 • Tuotesuunnittelumme nyrkkisääntönä on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja. Olemme vähentäneet myös pakkausten määrää.

 • Suosimme merirahtia ja optimoimme kuljetuksiamme.

Yhtiötasoisten päästöjen lisäksi olemme laskeneet valikoiduille tuotteillemme hiilijalanjäljen.

Materiaalit ja kierrätys

Tuotteidemme valmistukseen tarvitaan erilaisia materiaaleja. Airamin lähtökohta materiaalivalinnoissa on tuoteturvallisuus ja standardien ja lakien noudattaminen. 

Otamme jo tuotesuunnitteluvaiheessa huomioon tuotteen elinkaaren eri vaiheet. Säästeliäästi materiaaleja käyttävä tuote kuluttaa vähemmän luonnonvaroja paitsi valmistuksessa, myös kuljetuksiin. Käyttötarkoituksen kannalta sopivia materiaaleja valitsemalla varmistamme tuotteidemme käytettävyyden ja pitkän iän. Näin myös tuotteen valmistukseen käytetyt luonnonvarat käytetään mahdollisimman hyvin. Vältämme liimauksia, jotta asiakkaidemme olisi mahdollisimman helppoa kierrättää tuotteidemme eri materiaaleista valmistetut osat tuotteen tullessa elinkaarensa loppuun. Pyrimme myös välttämään turhaa pakkaamista.

Selvitämme parhaillaan uudenlaisten, kestävien materiaalien mahdollisuuksia tuotevalikoimassamme. 

Noudatamme REACH- ja RoHS -kemikaalilainsäädäntöä, jolla rajoitetaan ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisten aineiden käyttöä tuotteissa. Lainsäädännön lähtökohta on, että haitallisiksi havaituista kemikaaleista luovutaan, jos saatavilla on turvallisempia vaihtoehtoja kohtuulliseen hintaan. Yksi kemikaalisäätelyn tuomista isoista muutoksista oli elohopeaa sisältävien loistelamppujen valmistamisen ja maahantuonnin kielto elokuussa 2023.

 

Airam ympäristövastuu ja kierrätys

Kierrätys

Haluamme tehdä tuotteidemme ja niiden pakkausten kierrättämisestä mahdollisimman helppoa. Pakkausmateriaaleistamme 95 % on pahvia.

» Tutustu kierrätysohjeisiimme.

Olemme tehostaneet materiaalien uudelleen käyttöä ja kierrätysastetta myös omassa toiminnassamme. Käytämme mahdollisuuksien mukaan uudelleen kuljetuspakkaukset ja lavat. Toimitamme logistiikkakeskuksestamme rikkinäiset lavat korjattaviksi ja pakkausmuovit ja rikkoutuneet pakkauspahvit uudelleen käytettäviksi materiaalina. Tuottamamme jätteen määrä putosi 30 % vuosien 2020–2023 välillä. 

Tuottajavastuu

Jätelainsäädäntö velvoittaa Airamin kaltaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen valmistajat ja maahantuojat huolehtimaan tuotteidensa kierrätyksestä. Tuottajavastuu koskee myös tuotteita Suomessa pakkaavia ja pakattuja tuotteita maahantuovia ja etäkauppaavia yrityksiä. Airam huolehtii tuottajavastuustaan seuraavien tuottaja- ja palveluyhteisöjen kautta:

Energiatehokkuus

Energiatehokkailla tuotteilla asiakkaamme voivat pienentää sähkönkulutustaan. Ledien käyttöönotto on tehostanut valaistuksen energiankulutusta isoin harppauksin. Led-teknologiakin kehittyy koko ajan: A-energialuokan ledien energiankulutus on jopa 60 % pienempi kuin tavallisella led-lampulla. 

Tehokkaiden valonlähteiden lisäksi energiaa voi käyttää tarkoituksenmukaisemmin ja siten ympäristöä säästäen langattoman valaistuksen ohjauksen kuten Casambin tai ActiveAheadin, hämärä- ja kellokytkinten, liiketunnistimien ja erilaisten älykkäiden ratkaisujen avulla.

Olemme tehostaneet energiankäyttöämme myös omassa toiminnassamme viime vuosina mm. kattoremontilla, valaistuksen uusimisella ja säätämällä talotekniikkaa. Keravan kiinteistöllämme, missä pääkonttorimme ja logistiikkakeskuksemme sijaitsee, olemme vähentäneet sähkön kulutusta 15 % ja kaukolämmön käyttöä jopa 25 % vuosina 2018–2023. 

Ekosuunnittelu ja energiamerkinnät 

Valonlähteiden eli lamppujen uudet ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset astuivat voimaan syyskuussa 2021. Uudistuksessa päivitettiin muun muassa valonlähteiden energiatehokkuusvaatimuksia ja energiamerkinnän asteikkoa. Energiamerkintä kertoo mihin luokkaan valonlähde energiankulutuksensa perusteella kuuluu. Uudistus kirittää meitä valonlähteiden valmistajia ja maahantuojia tarjoamaan entistä energiatehokkaampia tuotteita.

» Lue lisää uusista energiamerkeistä.