Vastuullisuus Airamilla

Airamin vastuullisuustyötä ohjaavat Airamin arvot, strategia, vastuullisuusstrategia, Code of Conduct -ohjeisto sekä Airamin eri toimintojen periaatteet kuten hyvän hallintotavan mukaiset periaatteet.

Airamin vastuullisuustyötä ohjaavat Airamin arvot, strategia, vastuullisuusstrategia, Code of Conduct -ohjeisto sekä Airamin eri toimintojen periaatteet kuten hyvän hallintotavan mukaiset periaatteet.

Airamin vastuullisuusperiaatteissa määritellään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset ja näitä koskevat konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit. Kehitämme toimintaamme yhdessä tavoitteellisesti, tasapainoisesti ja samansuuntaisesti. Näin huolehdimme, että vastuullisuus on kiinteä osa Airamin toimintastrategiaa, johtamista, päätöksentekoa ja päivittäistä työtä. Yrityksen johto ja hallitus ovat vahvasti sitoutuneet näihin tavoitteisiin.

Osana Airamin vastuullisuuden määrittelytyötä toteutimme vastuullisuuskyselyn tärkeimmille sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme keväällä 2020. Saimme kyselyn ja määrittelyprosessin myötä arvokasta tietoa ja näkemyksiä niistä asioista, jotka koetaan olennaisimmiksi asioiksi vastuullisen liiketoiminnan kannalta. Airamin vastuullisuusohjelmassa painottuvat eettinen ja kannattava liiketoiminta, sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja vastuullinen tuotantoketju. 

Airam on sitoutunut tukemaan kaikessa toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030, Sustainable Development Goals SDGs), joka tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Lisäksi Airam liittyi YK:n Global Compact aloitteesseen allekirjoittamalla sitoumuksen joulukuussa 2020. Airam on siten sitoutunut tukemaan ja toteuttamaan toiminnassaan Global Compactin kymmenen perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Tulemme viestimään vuosittain vastuullisuustyömme toimenpiteistä Communication on Progress (CoP) -raportin periaatteiden mukaisesti.   

UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Lisätietoa Global Compactista.

Airam Electric on myös BSCI:n jäsen. BSCI – Business Social Compliance Initiative on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on edistää sosiaalista vastuullisuutta toimitusketjuissa. Yritysten liitto Amfori on perustanut tämän järjestelmän, jonka avulla yritykset voivat parantaa työolosuhteita kaikkialla maailmassa.

YK:n Global Compact Endorser logo

 

Amfori logo