Sitoumukset ja sertifikaatit

Airam sertifikaatit logot kuva 2024

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet tukemaan toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoitteet tunnetaan myös nimillä Agenda 2030 ja Sustainable Development Goals (SDGs). Ne tähtäävät köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. 
 
Kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti tavoitteet 8, 12 ja 13 ovat yhteydessä toimintaamme. 
 
» Lisätietoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

UN Global Compact

Liityimme Global Compact -aloitteeseen joulukuussa 2020. Allekirjoituksella sitouduimme toteuttamaan Global Compactin kymmentä periaatetta toiminnassamme ja viestimään YK:lle vuosittain vastuullisuustyöstämme Global Compactin Communication on Progress (CoP) -raportilla. 

Global Compact on YK:n alainen yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Aloite perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteille sekä Global Compactin kymmenelle periaatteelle, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

» Lisätietoa Global Compactista.

Amfori BSCI

Olemme olleet amforin jäsen vuodesta 2021. Amforin jäsenenä olemme sitoutuneet toimimaan amforin eettisten periaatteiden (Code of Conduct) mukaisesti. Periaatteet liittyvät muun muassa pakko- ja lapsityön kieltoon, turvallisiin työoloihin sekä oikeudenmukaiseen korvaukseen työstä. Edellytämme myös liikekumppaneiltamme sitoumusta samoihin periaatteisiin.

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on edistää sosiaalista vastuullisuutta toimitusketjuissa. Kaikki riskimaissa sijaitsevat tehtaat, joissa valmistetaan tuotteitamme, auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta amfori BSCI:n tai vastaavan sosiaalisen vastuun järjestelmän puitteissa.

» Lisätietoa amfori BSCI:stä.

Science-based targets

Liityimme Global Compactin, CDP:n, WWF:n ja World Resources Instituten yhteiseen Science Based Targets -aloitteeseen alkuvuodesta 2023. Aloitteeseen liittyneet yritykset sitoutuvat asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä alentamiseen Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. 

» Lisätietoa ilmastotyöstämme ja Science Based Targets -aloitteesta.

CDP-raportointi

Olemme raportoineet vuodesta 2021 lähtien ilmastotietojamme tavarantoimittajana CDP-raportilla. CDP (entinen the Carbon Disclosure Project) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa yrityksiä ja kaupunkeja laskemaan ja raportoimaan ympäristövaikutuksensa julkisesti. 

» Lisätietoa CDP:stä.

Suomalaisen Työn Liitto

Airam on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Tietyillä Lahdessa valmistamillamme valaisimilla on Avainlippu-merkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa.

» Lisätietoa Avainlippu-merkistä Suomalaisen Työn Liiton sivuilta.

Airamin SaunaLed on Design from Finland -merkitty saunavalaisin, jonka Suomessa valmistetussa varjostimessa käytetään kotimaista tervaleppää. Design from Finland -merkki kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa ja sen ammattimaiseen muotoiluun on investoitu.

» Lisätietoa Design from Finland -merkistä Suomalaisen Työn Liiton sivuilta.

ISO-sertifioitu johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmämme noudattaa ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001-standardeja laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamiselle. Johtamisjärjestelmämme auditoidaan vuosittain sekä sisäisesti että ulkoisen auditoijan toimesta. Johtamisjärjestelmämme on ISO-sertifioitu vuonna 2024.

Lisätietoa johtamisjärjestelmien ISO-standardeista ISO:n sivuilta.