Airamin työterveys- ja -turvallisuuspolitiikka

Airamin työterveys- ja -turvallisuuspolitiikka

Työterveys- ja -turvallisuuspolitiikassamme asetamme tavoitteet ja periaatteet työsuojelutyöllemme. Noudatamme toimintaamme koskevaa työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi työsuojelutoimintaamme ohjaavat strategiamme, vastuullisuusperiaatteemme, ISO 45001 -standardi, amfori BSCI Code of Conduct ja YK:n Global Compact -aloite.

Työsuojelun tavoitteena on hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö sekä työpaikka, jossa ihmiset voivat keskittyä hyvillä mielin työntekoon. Haluamme vahvistaa työturvallisuuskulttuuria kaikessa toiminnassamme. Työsuojelutyömme kulmakiviä ovat osaava ja motivoitunut henkilöstö, turvalliset työtilat, laitteet, prosessit, työohjeet ja -tavat. Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti työterveys- ja turvallisuusasioissa. Varmistamme työtilojen turvallisuuden työohjeilla, turvallisuuskävelyillä ja kannustamalla koko henkilöstöä aktiiviseen ennakoivaan turvallisuustyöhön ja ottamaan vastuuta työympäristöstään. Huollamme ja käytämme koneita ja laitteita ohjeiden mukaisesti. Työterveys- ja -turvallisuustekijät huomioidaan jo prosessien suunnitteluvaiheessa.

Sitoudumme luomaan turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet, jotta työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä voidaan ehkäistä. Otamme työsuojelutyössämme huomioon työntekijöidemme erilaiset työskentelyolosuhteet niin tuotanto- ja varastotiloissa, toimistoilla kuin työmatkoilla tai etätyössä. Varmistamme, että myös muilla tiloissamme työskentelevillä ja vierailevilla henkilöillä on turvallista tiloissamme.

Tunnistamme ja arvioimme säännöllisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät vaaratekijät ja riskit. Seuraamme tapaturmia ja läheltä piti –tilanteita. Tutkimme kaikki tapaturmat välittömästi, selvitämme niiden juurisyyt ja teemme korjaavat toimenpiteet viipymättä. Ensisijaisesti sitoudumme poistamaan vaarat. Toissijaisesti vähennämme vaaroja esimerkiksi muuttamalla toimintatapoja tai edellyttämällä tietyissä tehtävissä henkilösuojainten käyttöä. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä.

Sitoudumme parantamaan työterveyden- ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmää jatkuvasti. Airamin johto arvioi säännöllisesti järjestelmän sopivuutta, riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Kehitämme työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää mittarointia ymmärtääksemme työsuojelutoimintamme vaikuttavuutta. Sitoudumme kuulemaan ja osallistamaan henkilöstöämme, heidän edustajiaan sekä muita työterveyden ja -turvallisuuden kannalta olennaisia sidosryhmiämme työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Työterveys- ja -turvallisuuspolitiikkamme koskee koko Airam-konsernia ja sen hyväksyy Airam Electric Oy Ab:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista paikalliseen työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöön ja omien työterveys- ja turvallisuusasioidensa riskiperusteista hallintaa.