Airamin ympäristöpolitiikka

Airamin ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikassamme asetamme tavoitteet ja periaatteet ympäristötyöllemme. Ne koskevat sekä Airamin omaa toimintaa että tuotteitamme ja palveluitamme. Noudatamme toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi ympäristötyötämme ohjaavat vastuullisuusperiaatteemme, ISO 14001 -standardi, amfori BSCI Code of Conduct ja YK:n Global Compact -aloite.

Sitoudumme suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään ympäristön pilaantumista varovaisuusperiaatetta noudattaen. Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset vastuullisuusohjelmamme mukaisesti:

  • Olemme sitoutuneet parantamaan tuotteitamme ja toimintaamme jatkuvasti ympäristönsuojelun tason parantamiseksi, ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja resurssien kulutuksen optimoimiseksi.
  •  Kasvatamme ymmärrystämme tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Kehitämme mittaamista.
  • Huomioimme ympäristönäkökohdat tuotesuunnittelussa. Kehitämme tuotehallintaprosessien laatua. Teemme valintoja, jotka tukevat ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönottoa ja kehittämistä.
  • Huomioimme ympäristöasiat kaikissa materiaalivalinnoissa sekä hankinnoissa.
  • Panostamme pakkausten toiminnallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
  • Kehitämme tuotteitamme, ratkaisujamme ja prosessejamme niin, että ne tukevat ilmastonmuutoksen hillintää. Kiinnitämme huomiota kuljetuksista ja matkustamisesta aiheutuviin päästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin suunnittelemalla kuljetukset huolellisesti yhteistyökumppaniemme kanssa.
  • Pyrimme jätteiden synnyn ehkäisyyn, helppoon kierrätettävyyteen sekä jätteen määrän vähentämiseen koko arvoketjussa.
  • Huomioimme oman toimintamme ympäristöystävällisyyden kiinteistöillämme ja matkustaessamme.
  • Viestimme avoimesti ympäristöön liittyvistä asioista sidosryhmillemme. Parannamme tietoisuutta valaistuksen energiatehokkuuden maksimoimisesta, tuoteturvallisuudesta ja kierrätyksestä.

Arvioimme säännöllisesti toimintamme ympäristöriskejä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan poistamaan tai minimoimaan riskitekijät. Panostamme henkilökuntamme koulutukseen ja teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa kehittääksemme tuotteitamme ja toteuttaaksemme ympäristölupauksemme.

Ympäristöpolitiikkamme koskee koko Airam-konsernia ja sen hyväksyy Airam Electric Oy Ab:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme vastuullista toimintatapaa, sitoutumista paikalliseen ympäristölainsäädäntöön ja omien ympäristövaikutustensa riskiperusteista hallintaa.