Airamin laatupolitiikka

Airamin laatupolitiikka

Laatupolitiikallamme asetamme tavoitteet ja periaatteet, joiden avulla varmistamme laadun niin omassa toiminnassamme kuin tuotteissamme ja palveluissamme. Laatutyötämme ohjaavat Airamin arvot, eettiset periaatteet, konsernin strategia ja ISO 9001 -standardi. Noudatamme toimintaamme ja tuotteitamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Huolehdimme, että toimintamme ja tuotteemme täyttävät viranomaisvaatimusten lisäksi meidän itse asettamamme vaatimukset.

Visiomme on, että Airam on yksi Pohjoismaiden johtavista valaistusratkaisujen toimittajista, joka tarjoaa läheisessä asiakaslähtöisessä yhteistyössä valituille kumppaneilleen kattavan tuotevalikoiman ja ylivoimaiset lisäarvopalvelut kasvun tueksi. Missiomme on tehdä hyvästä valaistuksesta vaivatonta ihan jokaiselle. Strategiamme mukaisesti luotettavuus, vaivattomuus ja laatu ovat avaintekijöitä, joista huolehtimalla varmistamme tyytyväiset asiakkaat. Sitoudumme kehittämään toimintaamme ja laadunhallintajärjestelmäämme jatkuvasti.

Airamin laatutyöllä on kaksi tavoitetta: tuotteemme vastaavat asiakkaan odotuksiin ja hallitsemme laadun kaikissa prosesseissamme. Laatu lähtee asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä tuotekehityksen, tuotevalikoiman suunnittelun ja hallinnan kautta tuotetestaukseen ja sujuvaan tilaus-toimitusprosessiin.

Laatu kattaa myös selkeät prosessit, ohjeistuksen, neuvonnan ja mutkattoman sidosryhmäyhteistyön. Onnistunut laatutyö ilmenee tavoitteiden toteutumisena esimerkiksi toimitusvarmuudessa, vaihto-omaisuuden hallinnassa, uusien tuotteiden osuudessa myynnistä, Airam-brändin tunnettuudessa ja arvostuksessa, asiakastyytyväisyydessä sekä lopulta markkinaosuuden, myynnin ja kannattavuuden suunnitelman mukaisessa kehittymisessä.

Laatupolitiikkamme koskee koko Airam-konsernia ja sen hyväksyy Airam Electric Oy Ab:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Laatupolitiikan toteutumista arvioidaan vuosittain.