Eettinen ja kannattava liiketoiminta

 

Eettinen ja kannattava liiketoiminta Airamilla

Kehitämme tuote- ja palveluvalikoimaamme sekä yritystoimintaamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin kannattavasti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Eettistä ja kannattavaa liiketoimintaa meillä ohjaavat seuraavat periaatteet, toimenpiteet ja tavoitteet:

  • Airam on helposti lähestyttävä ja joustava suomalainen yritys.
  • Liiketoimintamme on kannattavaa ja palvelumme luotettavaa.
  • Vastaamme omistajien tuotto-odotuksiin.
  • Olemme yksi Pohjoismaiden suurimpia valaistusratkaisujen tarjoajia. 
  • Vuorovaikutuksemme sidosryhmiemme kanssa on luottamuksellista.
  • Tuemme alihankkijoidemme ja kumppaneidemme liiketoimintaa.
  • Raportoimme toiminnastamme vuosittain. Tietomme ovat ajan tasalla verkossa ja julkaisuissa.
  • Asiakas- ja henkilöstösuosittelu ovat erinomaisella tasolla.

» Tutustu vastuullisuuden vuositavoitteisiimme.

Kannattava liiketoiminta

Vakaa taloutemme on osa vastuullista liiketoimintaamme. Taloudellisesti kannattava liiketoimintamme mahdollistaa panostukset sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Sen avulla voimme tukea yhteiskuntaa veronmaksajana, työntekijöitämme palkanmaksajana ja olla luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme ja liiketoimintakumppaneillemme. Taloudellisesti kannattava liiketoiminta on perusedellytys sille, että voimme kehittää tuotteitamme, toimintaamme ja ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Sen turvin voimme tarjota myös joustavuutta ja vakautta vastaamaan yhteiskunnan ja ympäristön tarpeisiin pitkällä aikavälillä.

Eettiset periaatteet

Airamin hallitus vahvistaa toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet osana hallintokoodia. Kaikkien Airamin työntekijöiden, johdon ja hallituksen jäsenten tulee noudattaa Airamin eettisiä periaatteita. 

Olemme amforin jäsenenä sitoutuneet noudattamaan myös amforin eettisiä periaatteita (Code of Conduct) sekä omassa toiminnassamme että liiketoimintasuhteissamme. Edellytämme vastuullista toimintaa ja sitoutumista amforin eettisiin periaatteisiin kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme.

» Airamin eettiset toimintaperiaatteet
» Amfori BSCI Code of Conduct

Meille on tärkeää, että toimimme eettisesti ja lakeja noudattaen. Voit olla yhteydessä kehen tahansa meillä työskentelevään esihenkilöön tai muuhun luotettavaan tahoon Airamilla, jos kohtaat tai huomaat lakien tai eettisten periaatteidemme vastaista toimintaa. Voit ilmoittaa väärinkäytöksistä myös whistleblowing-kanavamme kautta ja tehdä ilmoituksen halutessasi anonyymisti. ⁠

» Whistleblowing-ilmoituskanavamme