Hållbarhetsledning

Vår hållbarhetsansats är uppdelad i fyra teman: etisk och lönsam verksamhet, socialt ansvarstagande, miljöansvar och ansvarsfull leverantörskedja. Dessa prioriteringsområden identifierades i vår materialitetsanalys våren 2020, där vi även rådfrågade våra viktigaste externa och interna intressenter.

Hållbarhetsledning

Vi är medlem i FN:s Global Compact-initiativ för företagsansvar och amfori BSCI. Vi kräver också att våra leverantörer åtar sig amfori Code of Conduct, som bygger på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, miljöprinciper och arbetsrätt. Varje år rapporterar vi externt om vårt hållbarhetsarbete genom FN Global Compacts "Communication on Progress"-rapport samt om vårt klimatarbete och utsläpp genom CDP-rapporten.
 
» Åtaganden och certifikat
 
Våra produkter och processer uppfyller alla relevanta lagar, som REACH, RoHS och EMC. Vi kräver att våra leverantörer avstår från att använda konfliktmineraler, det vill säga mineraler och metaller som bryts i politiskt instabila områden där det finns en risk att tvångsarbete används för att utvinna dem. Våra system för kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet uppfyller ISO14001, ISO9001 och ISO45001-standarderna. Vi beräknar Airams koldioxidavtryck varje år. Vårt utsläppsmål baseras på vetenskaplig forskning och är i linje med initiativet Science-based Targets. Vi har också beräknat koldioxidavtrycket för vissa produktkategorier. Vi utbildar vår personal i hållbarhetsrelaterade frågor, som miljölagstiftning och miljöaspekter av förpackningsmaterial.
 
» Läs mer om vår syn på miljöansvar.
 
Vi söker aktivt och experimenterar med nya hållbara lösningar. Ett bra exempel på detta är samarbetet mellan Airam och Stora Enso angående förpackningsmaterialet för Rosa Bandet-cykelbelysningskampanjen 2023. 

Hantering av hållbarhet 

Airam är ett finskt familjeägt företag i små till medelstora företagsstorlek. Vi har definierat vår ledningsmodell, beslutsprocess och ansvarsfördelning på en övergripande nivå i vår styrningskod.

Airams styrelse bekräftar strategin och värderingarna som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Styrelsen granskar framstegen i detta arbete och målen relaterade till det en gång om året.
 
Airams ledningsgrupp fattar besluten om våra viktigaste hållbarhetsåtaganden. Den utvärderar och godkänner även principerna, målen och åtgärderna i vårt hållbarhetsarbete. Ledningsgruppen övervakar regelbundet framstegen mot målen.
 
På en praktisk nivå koordineras och främjas Airams hållbarhetsarbete av hållbarhets- och kvalitetschefen. Dennes ansvar inkluderar att följa utvecklingen av regleringar, stödja verksamheten inom områden relaterade till hållbarhetsarbete, planera och arbeta mot hållbarhetsmål samt rapportering i samband med detta.
Affärsområdena och gruppfunktionsområdena integrerar åtagandena och målen i sin egen planering.

Airams hållbarhetsmål för 2023

Airams hållbarhetsmål for 2023