Hållbarhet hos Airam

Hållbarhetsledning 


Hållbarhetsledning 


Airam har definierat sina prioriteringar, mål samt roller och ansvar i relation till hållbarhet och företagsansvar. 

» Läs mer om vår hållbarhetsledning
Engagemang och certifikat 


Engagemang och certifikat 


Genom att göra dessa åtaganden vill vi uttrycka vår beslutsamhet att arbeta för att göra våra verksamheter och produkter alltmer hållbara över tiden. 

» Läs mer om våra åtaganden och certifikat.

Etisk och lönsam verksamhet

Etiskt och lönsamt företagande

Grunden för vårt familjeföretag är långsiktig etiskt hållbar och ekonomiskt lönsam verksamhet.

» Läs mer om vår etiska och lönsamma verksamhet.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande

Lokalitet, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och lika och rättvis behandling av människor är exempel på hur vi på Airam förstår vårt sociala ansvarstagande.

» Läs om Socialt ansvarstagande.
Miljöansvar

Miljöansvar

Vi arbetar för att minska vår påverkan på miljön både i vår egen verksamhet och i våra produkter – från design till återvinning.

» Läs mer om miljöansvar.
Ansvarsfull leverantörskedja

Ansvarsfull leverantörskedja

Vårt ansvar för människor, ekonomi och miljö slutar inte inom våra egna väggar.

» Läs mer om leveranskedjeansvar hos Airam.