Ny belysning på lagret gav besparingar

Airams lagerlokaler i Kervo byggdes för tio år sedan. Sedan dess har industriarmaturerna och i synnerhet led-tekniken utvecklats i rasande takt. När lagrets utbyggnadsdel stod klar för något år sedan blev det aktuellt att göra om belysningen. Målet var en modern och mer effektiv belysning på det 8000 m2 stora lagret – en belysning, som dessutom sparar energi.

varaston valaistus

NTM-centralen stödde projektet

Till ett så pass stort energibesparingsprojekt sökte vi, och fick, ersättning från NTM-centralen. Närings-, trafik och miljöcentralerna i Finland beviljar utvecklingsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla eller investera i t ex förnyelse, tillväxt eller exportverksamhet. Energistöd beviljas bl a till investerings- och utvecklingsprojekt som syftar till att nå energibesparingar eller minskar de negativa miljökonsekvenserna av energiproduktion eller -förbrukning.

Armaturval

Regionförsäljningsdirektör Carola Meckelborg på Airam berättar att två olika armaturtyper valdes ut till lagerutrymmena: industriarmaturen Futura Tech med fast ljuskälla samt hängarmaturen Okta. Futura Tech-armaturerna är energieffektiva och passar i både kalla och varma utrymmen. Armaturerna har genomgående elkoppling och är försedda med låsspännen av rostfritt stål.

Till det höga utrymmet mellan armaturmonteringen och den nya lagerlokalen valdes Okta-armaturer med skydd i klart glas. Denna IP65-klassade armatur är ytterst robust och ger med sina 175 Watt ett ljusflöde på hela 24 500 lm. Okta finns med skyddsglas i klart glas, opal polykarbonatplexi och klar pc.

Alla armaturerna på lagret är kopplade till DALI-styrning. DALI-systemet bygger på produkter från Helvar. För planeringen ansvarade Timo Keto från Ramböll.

Lättare att arbeta på lagret

Airams logistikchef Anna Gustafsson summerar belysningsprojektet såhär: Nu har vi ett jämnt ljusflöde på lagret. Ljuset når ända ner och är starkare än med de tidigare lysrörsarmaturerna. Armaturerna är i praktiken så gott som underhållsfria så vi behöver inte separat följa upp slocknade armaturer och byta lysrör och/eller glimtändare uppe i taket. Systemet har försetts med rörelsedetektorer, så ljuset brinner aldrig i onödan utan slocknar när ingen rör sig i korridoren och tänds när någon kommer dit. Dessutom kan belysningen styras efter användarens önskemål, dvs hur ljuset tänds och släcks och hur starkt ljus armaturerna ger ifrån sig.

Konkreta besparingar

I samband med renoveringen togs nya, DALI-styrda armaturer och sensorer i bruk. Totalkostnadskalkylen inkluderar arbetskostnaden för belysningsbytet och programmeringen samt stödet från NTM-centralen. Jämförelsen gjordes från utgångspunkten att den gamla belysningen byttes ut mot ett nytt motsvarande, färdigmonterat system, berättar Mika Rauhala från Airam. Återbetalningstiden för den nya belysningen hamnade på 4,5 år, varefter en betydande besparing kommer att kunna uppnås i de årliga energikostnaderna.

varaston valaistus

varaston valaistus

varaston valaistus