Idrottshallen fick en jämn och effektiv belysning

Den gamla lysrörsbelysningen i Vaajakoski idrottshall, som ligger i Jyväskyläs sportcentrum, byttes ut mot led-belysning. Armaturerna ersattes med Airam Sport-armaturer, utvecklade för idrottslokaler. Armaturerna är slagtåliga och går inte sönder om de träffas av bollar.

vaajakosken liikuntahalli

Ett jämnt och effektivt ljus

I sportcentrets idrottshallar fick nya, utanpåliggande belysningsarmaturer ersätta den gamla belysningen. Belysningsplanen utgick från lokalernas basdimensioner och den önskade belysningsgraden, samt uppgifter om den gamla belysningen. Optimeringen av belysningen i idrottshallens (874 m2) motionssal och brottnings-/styrketräningssal (403 m2) säkerställdes med hjälp av Dialux-beräkningar. Båda lokalerna utrustades med Sport 115W/840-armaturer godkända för idrottslokaler. De ger ett jämnt och bra ljus monterade på rad. Sport-armaturerna i stål passar utmärkt för ytmontering i renoveringsutrymmen. Armaturen har blankeloxerad aluminiumreflektor.

Ekonomisk nytta

I idrottshallar har belysningens andel av energiförbrukningen traditionellt varit betydande. Med den renoverade belysningen uppnåddes besparingar inte bara vad gäller energiförbrukningen, utan även i form av glesare serviceintervaller eftersom ljuskällans livslängd förlängdes från 20 000 timmar till drygt 50 000 timmar. Renoveringen resulterade i en effektivare, jämnare och fräschare belysning, som bidrar till piggheten och ger bättre förutsättningar när det gäller att utöva motion.

På fönsterväggen monterades dessutom smala, ytmonterbara Airaline-armaturer för att ytterligare bidra med indirekt ljus via väggen mot korridoren. Airaline-seriens armaturer är avsedda för allmänbelysning och de passar bra i många olika typer av utrymmen, allt från motionscentraler till butiker och industrier.

Både Sport- och Airaline-armaturerna kan dessutom fås med Dali-styrning som gör det möjligt att styra belysningsnivån efter behov.

vaajakosken liikuntahalli

vaajakosken liikuntahalli

vaajakosken liikuntahalli