Frost batterier

Litiumköldbatteriet har särskilt god köldbeständighet. Det är utformat för att användas i produkter utomhus och i kalla utrymmen, till exempel batteridrivna dörrklockor, batteriarmaturer, sensorer och dekorationsbelysning. Välj ett köldbatteri när din batteriprodukt måste tåla kyla! Finns både i storlek AA (FR6) och AAA (FR03). Blisterförpackningen innehåller två batterier. Tejpa för polerna på batteriet när du återvinner dem. Det motverkar att polerna stöter mot varandra i återvinningsbehållaren och därmed förhindras eventuell farlig upphettning. Återvinn små ackumulatorer och batterier genom att lämna dem till din närbutik. Om du inte ser en återvinningsbehållare, be personalen om hjälp.

Läs mer

Produktversioner