Smart LED 3-step DIM

Ljuskällorna

i denna serie kan dimras på enklast möjliga sätt! Du behöver inte göra några

elinstallationer eller använda dimmer. Du kan reglera ljuskällornas styrka med

en vanlig strömbrytare. Ljuskällorna tänds alltid först till full ljusstyrka.

Genom att trycka på strömbrytaren på nytt inom tre sekunder när den är i

off-läge kan du stegvis reglera ljuskällans ljusstyrka. På de miljövänliga

kartongförpackningarna anges vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar,

vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns

tydligt angiven.

Läs mer

Produktöversikt

När strömbrytaren slås på är lampans ljusstyrkenivå 100%. Genom att slå av strömbrytaren och slå på igen inom tre sekunder, så sänks ljusstyrkan.

Produktversioner