Casambi-styrd belysning på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavias flygplats Helsingfors-Vanda är en viktig del i det globala flygtrafiknätet, där otaliga små detaljer måste vara på plats. Pålitlig och smidigt fungerande belysning är ett av kraven. Hösten 2018 var det dags att renovera belysningen i Terminal 1, som byggdes 1991. Airam levererade en totallösning med hållbara armaturer med Casambi-styrning till Finavia.

Casambi-styrd belysning på Helsingfors-Vanda flygplats

Flygtrafiken är en globalt länkad bransch med tusentals aktörer. Ett sömlöst samspel tryggar säkra, smidiga och okomplicerade resor. För Finavia innebär det ständig utveckling och underhåll av infrastrukturen.

Den tidigare belysningstekniken i Terminal 1 var föråldrad: armaturernas ljuskällor, kvicksilverlampor, hade försvunnit från marknaden och armaturerna gick inte heller att reglera. Kvicksilverlamporna hade dålig färgåtergivningsförmåga, dvs. färgerna såg inte naturliga eller färgmättade ut i lokalen. Man ville ha ett trådlöst styrbart system med lång livslängd och hög kvalitet för allmän belysning i den höga delen av Terminal 1 och för underhållsgångarna på bottenvåningen samt förbindelsegångarna mellan terminal T1 och T2. Dessutom renoverade man den allmänna belysningen i gateområde a–e i T2. Målet med renoveringen var högre energieffektivitet och bättre styrbarhet samt bättre ljuskvalitet och färgåtergivningsförmåga.

Smart, flexibelt och säkert system

Airam erbjöd Finavia en totallösning med armaturer med lång livslängd. Airams sortiment Casambi Ready hade armaturer som uppfyllde alla behov i renoveringsobjektet. För Finavia var det viktigt att belysningslösningen var pålitlig. Casambi används i det smarta nätverket Bluetooth Mesh, där varje enhet förmedlar och tar emot information separat. Enheterna är självständigt anslutna till varandra, vilket innebär att hela nätverket inte kraschar om det blir fel på en enskild enhet.

Med Casambi kan man styra, tidsinställa och dimma enskilda armaturer trådlöst eller gruppera armaturer och styra belysningen gruppvis. Den trådlösa Casambi-belysningen kan styras på flera olika sätt, t.ex. med smarttelefon eller surfplatta, strömbrytare och rörelse- och närvarodetektorer.

Tillräcklig ljusnivå med konstantljusstyrning

Terminalerna behöver ha en optimal ljusmängd dygnet runt, året om, utan att slösa energi. Belysningsnivån i terminalerna hålls på en tillräcklig konstantnivå med hjälp av Casambis konstantljusstyrning, som dimmar den konstgjorda belysningen när det naturliga ljuset flödar in genom de stora fönstren. Allmänbelysningen ska ligga på en lagom nivå i gateområdet inte bara för att göra det trivsamt, utan också för att lyfta fram terminalernas affärslokaler, som alla har egen butiksspecifik belysning i enlighet med sitt varumärke.

Ergonomiskt, bländfritt ljus

Förbindelsegången mellan terminal T1 och T2 och belysningen i gateområde 31 a–e i T2 har trådlöst styrbara Plata-modularmaturer.Plata-armaturerna i undertakssystemet har mikroprismakupor och skapar ett behagligt och bländfritt jämnt ljus i gången och gateområdet. Hela området fick ett fräschare uttryck eftersom de nya armaturerna har bättre färgåtergivning och en färgtemperatur på 4000 K.

Till Finavias skyddsrum valde man Futura Tech-armaturer från Airams Casambi Ready-sortiment. Armaturserien Futura Tech är avsedd för industrilokaler, lager och parkeringshus samt kylrum. I underhållsgångarna installerade man låga Optimus-armaturer med stålstomme, 4000 K LED-ljuskälla och Casambi-styrning.

Lägre installations- och energikostnader

Den trådlösa Casambi-styrningen gav besparingar i såväl installationskostnader som energiförbrukning, då den gamla, icke styrbara belysningen byttes ut mot modern, styrbar belysning. Airams Highbay industriarmaturer fungerar utmärkt i terminalens höga, öppna del. De trådlöst styrbara armaturerna installerades i de befintliga strömskenorna och ingen separat kabeldragning behövdes för styrningen tack vare det trådlösa systemet. I Terminal 1 bytte man ut 384 stycken gamla 125 W armaturer med kvicksilverlampa till nya 150 W Highbay LED-armaturer. Endast 25 % av ljuseffekten hos de effektiva djupstrålande armaturerna togs i bruk, vilket sparar energi och förlänger armaturens livslängd. På landsidan halverade man antalet produkter i tillägg till att byta ut belysningstekniken. Trots att det totala antalet armaturer minskade förbättrades belysningskvaliteten märkbart.

Renoveringen av belysningen i Terminal 1 på Finavias flygplats Helsingfors-Vanda slutfördes våren 2019. ”Det nya belysningssystemet gav märkbara energibesparingar. Energiförbrukningen minskade med 75 %”, berättar Finavias underhållschef Ari Liukkonen och sammanfattar: ”God belysning förbättrar trivseln och kundupplevelsen i området och skapar ett positivt intryck.”

Projektförsäljningens stödtjänster har en viktig roll

Liukkonen tackar Airams kunniga försäljningspersonal, produktutvecklingsavdelning och supportpersonal för god service och ett bra teamarbete. Stödtjänsterna vid Airams projektförsäljning erbjuder utbildning i användning och styrning av Casambi-systemen samt projektspecifika DIALux- och energibesparingskalkyler. Ju tidigare de kan sätta sig in i projektet, desto mer gynnar det kunderna.

Helsinki-Vantaa lentoaseman Casambi-ohjattu valaistus

Helsinki-Vantaa lentoaseman Casambi-ohjattu valaistus

Helsinki-Vantaa lentoaseman Casambi-ohjattu valaistus