Storkisbackens skola och förskola

Storkisbackens skolbyggnad i Karleby byggdes som ett hållbart livscykelprojekt. Till allmänbelysningen valdes modularmaturer från Airams Plateia-serie med mikroprismaoptik och Dali-styrning, lämpliga för installation i undertak.

Torkinmäen koulun valaistus

Storkisbackens skola och förskola

Storkisbackens skolbyggnad i Karleby byggdes som ett hållbart livscykelprojekt. Planeringen utgick från att lokalerna skulle vara multifunktionella och anpassningsbara. Lokalerna inuti byggnaden är uppdelade i celler efter elevernas ålder.

Till allmänbelysningen valdes modularmaturer från Airams Plateia-serie med mikroprismaoptik och Dali-styrning, lämpliga för installation i undertak. Vid behov kan läraren styra belysningen trådlöst. Lösningen passar särskilt bra i lokaler, där utrymmen kan slås samman eller delas upp i mindre enheter med hjälp av flyttbara väggar och inredning. Tack vare standardljusstyrningen blir belysningen jämn och behaglig hela dagen.

Tack vare byggnadens energieffektivitet erhöll projektet LED-miljöpåverkansklassningens guldcertifikat.

Torkinmäen koulun valaistus

Torkinmäen koulun valaistus

Torkinmäen koulun valaistus