Skola, utbildning

En jämn, tillräcklig och bländfri belysning i arbets- och inlärningsmiljön påverkar vakenhetsnivån och förbättrar koncentrationsförmågan och inlärningsresultaten. Utgångspunkten för belysningsplanering i skolor är oftast möjligheten att samanvända lokalerna och kunna anpassa dem till olika behov. För det ändamålet erbjuder Airam energieffektiva och styrbara belysningslösningar.

huhtasuon koulu jyväskylä
Belysningsrenovering på Jyskä skola

Belysningsrenovering på Jyska skola

Jyskä skola fick ett fräschare utseende invändigt tack vare renoveringen av belysningen. Till de öppna utrymmena och korridorerna valdes undertaksinfällda lågprofilarmaturer från Plata-serien samt runda panelarmaturer av typen Flat, infällda i kapslingar.

Läs mer.
 Storkisbackens skola och förskola

Storkisbackens skola och förskola

Storkisbackens skolbyggnad i Karleby byggdes som ett hållbart livscykelprojekt. Till allmänbelysningen valdes modularmaturer från Airams Plateia-serie med mikroprismaoptik och Dali-styrning, lämpliga för installation i undertak.

Läs mer.