Elpriserna väcker oro. Men får du lägre elräkning av att sitta i mörkret?

Elpriserna väcker oro. Men får du lägre elräkning av att sitta i mörkret?

Priset på el har stigit kraftigt. Det finns ingen enkel lösning eller genväg för problemet, men vi kan ofta kompromissa lite på många områden. Att ha det kallt och mörkt hemma innebär förstås lägre boendekomfort och säkerhet, och därmed ett lägre välbefinnande. Men måste du verkligen släcka ner för att spara på elen?

Ljuset från dina lampor är "synlig elektricitet", och att släcka dem är såklart en påtaglig besparing. 

 3 tips på hur du minskar din elförbrukning

  • Byt glödlampor till LED-lampor.
  • Dimra ner och schemalägg din belysning.
  • Använd rörelsedetektorer eller dimme.

 Lysdioder revolutionerade marknaden för hembelysning för tjugo år sedan. Den första generationens LED-lampor spred ett kallt och blått ljus, vilket inte var önskvärt. Men med utvecklingen av LED-teknik stämmer inte längre bilden av kallt ljus. Dagens LED-lampor lyser nu i otaliga nyanser av ljus – inklusive varma nyanser av vitt eller RGB-färger.

Den stora fördelen med LED-lampor är deras mycket låga energiförbrukning.

Att släcka ner för att spara på energi är inte alltid önskvärt, eftersom ljus har stor betydelse för vårt välbefinnande och känsla av trygghet. LED-lamporna möjliggör en större mängd ljus än andra typer av lampor med betydligt lägre effekt (watt). De avger inte heller värme på samma sätt som glöd- och halogenlampor, eftersom de inte värms upp nämnvärt när de är tända. De nya LED-lamporna i energiklass A uppfyller dessutom kraven i ekodesign-direktivet. Dess energiförbrukning är upp till 60 % lägre än vanliga LED-lampor!

LED-lampornas livslängd är dessutom mycket längre. Livslängden för glödlampor är ca 1 000 timmar, medan livslängden för LED-lampor är mellan 15 000 timmar och 25 000 timmar och upp till 50 000 timmar för de nya energiklass A LED-lamporna.

Betydelsen av ljus är särskilt viktig under den mörka årstiden.

Skymning kan kännas stämningsfullt, men mörker kan samtidigt skapa en känsla av otrygghet. Lampor med inbyggd rörelsesensor lyser aldrig i onödan eftersom de aktiveras först vid rörelse. De skapar större trygghet på gångvägen, i trädgården, på gården och i förråd, och kan förhindra halka och olyckor genom att belysa riskpunkter som kanter, höjder och trappsteg.

 När det gäller gatubelysning har många kommuner och städer redan bytt, eller håller på att byta, belysning till LED. Denna åtgärd ger betydande besparingar och gör passager säkra för alla.

Sensor-liiketunnistinlamppu ulkovalaisimessa.

Spara energi genom att dimra och schemalägga ljuset.

Många av LED-lamporna är dimbara. Dimring har en direkt effekt på hur mycket el LED-lampan förbrukar: genom att dämpa belysningen med 50 % använder du bara 50 % av elektriciteten.

Det står på lampförpackningen om lampan är dimbar. Beroende på lampteknik finns det flera olika dimringsmetoder.

  • Äldre dimmers som är utvecklade för glöd-och halogenljus fungerar inte med LED-lampor, så ta hänsyn till detta när du köper nya LED-lampor. Dimbara Airam LED-lampor dimras med en LED-dimmer.
  • 3-stegs lampor kan dimras i tre steg med hjälp av strömbrytaren på väggen, utan separat dimmer.
  • Airam SmartHome-lampor kan anslutas till hemmets WiFi och både dimras och schemaläggas via SmartHome-appen. Med hjälp av den är det enkelt att hantera och justera lampornas olika funktioner som att välja färg, dimringsnivåer, sätta timer när de ska lysa och vara släckta, tända när solen går ner och släcka vid soluppgång.

Genom att tajma ljuset är det också möjligt att uppnå besparingar utan att nämnvärt kompromissa med komforten; säsongsbelysning kan kopplas till en lättanvänd timer med skymningsrelä, som tänder belysningen automatiskt när mörkret faller och släcks automatsikt vid gryning. 

Hur påverkar belysningen din elförbrukning? I genomsnitt står den för 20-25% av hushållselen. Du kan läsa om elspar-tips på Energimyndighetens hemsida. Dessutom erbjuder många energibolag olika energiräknare på sina hemsidor.

Fortsätt ge ljus till ditt liv och din vardag även när mörkret har lagt sig. Styr och schemalägg din belysning för energibesparing och god ljuskomfort lamporna, och fortsätt att göra dina sysslor i ljuset med en bra LED-belysning, med gott samvete.