Lampor till trädgårdsbelysningen

Lampor till trädgårdsbelysningen

LED-baserad trädgårdsbelysning är effektiv och förbrukar väldigt lite energi jämfört med hur det var under glödlampans tidsålder. Ofta kan det vara omständligt att byta lampa i utomhusarmaturerna, så för att slippa onödigt arbete lönar det sig att välja en led-lampa med lång livslängd.

LED-baserad trädgårdsbelysning är effektiv och förbrukar väldigt lite energi jämfört med hur det var under glödlampans tidsålder. Du kan påverka en hel del när det gäller effekten, färgtemperaturen och stämningen hos din trädgårdsbelysning bara genom att byta lampor i befintliga armaturer.

Har du armaturer med utbytbara ljuskällor, har du även gott om valmöjligheter. En LED-lampa är en god investering: högkvalitetsled:ar är långlivade och håller för flera års användning. Brinntiden anges på förpackningen. Ofta kan det vara omständligt att byta lampa i utomhusarmaturerna, så för att slippa onödigt arbete lönar det sig att välja en led-lampa med lång livslängd.

Hur mycket ljus

Tidigare angavs lampans effekt enbart i Watt. Numera anges ljusmängden på förpackningen i antal lumen. Airam har gjort valet lätt för dig som konsument genom att ange glödlampsmotsvarigheten i både siffror och färgsymboler.

Ljusets färgtemperatur

Färgtemperaturen på ljuset är i mångt och mycket en smaksak. Ju högre värde i Kevin, desto blåare och kallare är ljuset. Varmt ljus kallas ljus på mellan 2700 och 3000 Kelvin medan ljus på 4000 K sägs vara klarvitt. Kelvinvärdet för dagsljus ligger motsvarande runt 6500 K.

Speciallampor

  • Ledar tål i allmänhet kyla väl, men i svenska förhållanden, särskilt i norra Sverige, bör du nog redan från början välja köldlampor till din utebelysning, bokstavligen medan vädret tillåter. Köldlampornas temperaturintervall ligger på -40 ... +40°C.
  • Tubular-lamporna passar till höga och smala armaturer. De ger ett jämnt ljus över hela armaturkupan. Färgtemperatur klarvit, 4000K.
  • Radar-lamporna har en inbyggd rörelsedetektor och ljusdetektor. När strömmen till lampan slås på, tänds den i 4 s. Därefter tänds lampan vid rörelse eller då omgivningens ljusnivå sjunker under 50 lux. Lampan brinner i 40 sekunder. Vid upprepad rörelse förlängs tiden med 40 sekunder åt gången. Välj mellan två olika ljustemperaturer, 2700K och 4000K.
  • Sensor heter våra ljusdetektorlampor, som tänds automatiskt vid mörkrets inbrott (omgivande belysning under 15 lux) och förblir släckta i dagsljus.
  • Day Light led ger ett klart ljus med färgtemperaturen 6500 K, vilket motsvarar dagsljus. Dagsljuslampan har ett kontinuerligt spektrum där särskilt de blå våglängderna framhävs.