SmartHome larm

SmartHome larm

Hemsäkerhet och belysning är två saker som många kommer att tänka på när det talas om smarta hem. Med Airam SmartHome får du intelligenta lösningar utan några stora renoveringar - ofta behöver du bara byta ut dina befintliga produkter.

Airams SmartHome larm uppmärksammar dig omedelbart på när något är fel via appen på din telefon. Skador kan inte förhindras av larmet, men eftersom informationen når dig snabbt kan hjälp tillkallas och på så sätt minimera skadorna.

Blixtsnabb information och omgående hjälp!

En brandvarnare bör installeras så nära mitten av rummens tak som möjligt och i varje utrymme i hemmet, så som sovrum, utrymningsvägar och trappor. SmartHome brandvarnare kan inte kopplas samman. Den trådlösa SmartHome brandvarnaren, integrerad med Airam SmartHome-appen, ger dig information direkt i telefonen om ett brandlarm utlöses i ditt hem, så att du kan ringa brandkåren omgående. I en situation där det ryker i bostaden, till exempel på grund av matlagning, kan brandlarmet tystas med knappen på larmet.

Ett smart vattenlarm förhindrar storskaliga vattenskador genom att larma och rapportera en vattenläcka till Airam SmartHome-appen. På så sätt kan du agera snabbt och ringa efter hjälp oavsett var du befinner dig. Två sensorer i SmartHome vattenlarm aktiverar ett ljudlarm i appen när vatten upptäcks. Du kan också koppla vattenlarmet till Smart-sirenen och para ihop enheterna så att även det larmet börjar tjuta vid en vattenskada.

Huoleton loma