Airamille Leanwaren Huippuvarasto®-tunnustus

Leanware myönsi Airamille Huippuvarasto®-tunnustuksen 28.4.2021 Kilpailukyky-virtuaalitapahtumassaan. Varastoa johdetaan tiedolla ja toimivilla työkaluilla, joiden avulla kehitys on jatkuvaa. Datapohjaisten prosessien avulla saavutetut tulokset ovat parantuneet merkittävästi uusien osto- ja varastonhallintajärjestelmien sekä toimintatapojen muutosten myötä. 

Airam logistiikkakeskus

Airam on kehittänyt varastonsa toimintaa Leanwaren kanssa vuodesta 2017 alkaen. Tänä aikana varasto on muuntunut nykyaikaiseksi liiketoimintaa tukevaksi logistiikkakeskukseksi, jota johdetaan järjestelmistä saatavan datan pohjalta tarkasti ohjattujen prosessien avulla. Tulokset ovat parantuneet merkittävästi uusien osto- ja varastonhallintajärjestelmien sekä toimintatapojen muutosten myötä. Airamin keräystehokkuus on noussut alle 20 rivistä noin 30 riviin tunnissa eikä muutosta ole saavutettu muun työn kustannuksella, vaan varaston kokonaistehokkuus on parantunut samassa suhteessa. Leanware myönsi Huippuvarasto®-tunnustuksen 28.4.2021 Kilpailukyky-virtuaalitapahtumassaan.

Leanwaren Huippuvarasto®-tunnustus jaetaan tänä vuonna neljättä kertaa. Tunnustusta annettaessa kiinnitetään huomiota viiteen eri kriteeriin, jotka ovat henkilöstö ja johtaminen, yhteistoiminta oston ja myynnin kanssa, varaston älykäs ohjaus, tilat ja ratkaisut sekä Lean-menetelmien hyödyntäminen.

”Tunnustuksen ideana on palkita asiakkaita, jotka kehittävät sisälogistiikkaansa tinkimättömästi ja intohimolla, ja ymmärtävät jatkuvan kehityksen merkityksen. Huippuvarasto®-tunnustus ei ole saavutettu piste vaan tunnustus tehdystä työstä”, kertoo Account Director Janne Leuhtonen Leanwarelta.

Osto- ja varastonhallintajärjestelmät mahdollistavat tiedolla johtamisen

Airamin oston ja logistiikan ohjaaminen tapahtuu nykyään LeanwareSCM-järjestelmällä (Supply Chain Management) ja LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmällä (Warehouse Management System). Näiden työkalujen avulla Airam on oston puolella pystynyt kehittämään vaihto-omaisuudenhallintaa, toimitusketjun läpinäkyvyyttä, suunnitelmallisuutta saatavuuden varmistamisessa ja ostotyön tehokkuutta. Logistiikan puolella WMS-järjestelmä on kokonaisvaltaisesti tehostanut varastonhallinnan.

”Pystymme hyödyntämään järjestelmää esimerkiksi tilojen ja välineiden ratkaisuissa. XYZ-luokittelun ansiosta tiedämme, miten usein mitäkin nimikettä kerätään ja varastopaikat määräytyvät sen mukaisesti”, Airamin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Timo Eronen havainnollistaa järjestelmän hyötyjä.

WMS-järjestelmän käyttöönoton myötä varasto on sitoutunut yhtenäisiin toimintatapoihin ja prosesseihin, jotka auttavat toiminnan tehostamisessa sekä asiakasvaatimuksiin vastaamisessa. ”Viime kädessä kehitystyö konkretisoituu operatiiviseen tehokkuuteen, laadun kehittämiseen ja siihen, että pystymme arvioimaan ja johtamaan varaston toimintaa lukujen valossa arvailujen sijaan”, Eronen toteaa.

Huippuvarasto®-tunnustus on palkinto koko henkilöstön tekemästä työstä

”Olemme järjestäytyneet uudestaan. Toimitusketjun hallinta tapahtuu yhden organisaation kautta eli asiakaspalvelu, osto, tuotanto ja logistiikka ovat meillä samassa organisaatiossa. Tämä näkyy päivittäisjohtamisessa niin, että pyrkimyksenä on saada tieto liikkumaan nopeasti meiltä ihan asiakkaalle asti. Henkilöstö on mukana kehitystyössä esimerkiksi jatkuvan parantamisen palavereissa, joissa käydään läpi, miten kehitysasiat edistyvät ja miten ne näyttäytyvät henkilöstölle”, Eronen kuvailee kehitystyön kokonaisvaltaisuutta läpi organisaation.

Myös Airamin ja Leanwaren yhteistyö on matkan varrella kehittynyt kumppanuudeksi, jossa osapuolet sparrailevat ja haastavat toisiaan. Eronen sanoo, että he saavat Leanwarelta tukea järjestelmän systemaattiseen kehittämiseen, mikä on tärkeää maailman ja liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa. ”Muutoksiin täytyy pystyä reagoimaan nopeasti”, painottaa Eronen.

Leanwaren Account Director Janne Leuhtonen kehuu airamilaisten asennetta ja kulttuuria avatessaan tunnustuksen myöntämisperusteita: ”Airamilla ymmärretään mittaamisen tärkeys. Heillä on hyvät ja yksinkertaiset luvut, joita ei kuitenkaan tuijoteta sokeasti. Varastolla ja logistiikassa on eteenpäin katsova kulttuuri, jossa ollaan valmiita kokeilemaan ja kehittämään. Airamilla niin johtaminen kuin järjestelmäosaaminenkin ovat korkealla tasolla, josta hyvänä esimerkkinä keskusliikkeille toimitettavien lähetysten keräysajan kutistuminen kolmannekseen verrattuna WMS:n käyttöönottoa edeltävään aikaan.”

Timo Eronen sanoo, että tunnustus tekee näkyväksi tehtyä työtä, jolle itse tulee helposti sokeaksi. ”Tämä muistuttaa siitä, että olemme organisaationa tehneet oikeita asioita ja olemme menossa oikeaan suuntaan.”

Lisätietoja Airamilta

Timo Eronen

Tuotanto- ja logistiikkajohtaja

+358 44 491 8788

timo.eronen@airam.fi

Lisätietoja Leanwarelta

Janne Leuhtonen

Account Director
+358 40 867 6004

janne.leuhtonen@leanware.fi