Airamin valaistusratkaisut Mankkaan päiväkodissa

Mankkaan päiväkodin laajennus- ja peruskorjaushanke Espoossa valmistui ensimmäiseen vaiheeseen keväällä 2022, jolloin uudisrakennus otettiin käyttöön. Airam toimitti Mankkaalle yleisvalaistukseen funktionaaliset ja energiatehokkaat valaisimet oppimisympäristöön, käytävä- ja aulatiloihin sekä teknisiin tiloihin. Paretec suoritti päiväkodin sähköurakoinnin ja Rejlers Finland sähkö- ja valaistussuunnittelun. Espoon kaupunki toimi hankkeen sähkövalvojana.

Mankkaan päiväkoti Airam Puck-valaisimet

Ainutlaatuinen ympäristö ja läheinen luontosuhde

Espoon Mankkaalla päiväkodin peruskorjaus toteutettiin kestävällä periaatteella painottamalla päiväkodin tavoitteita, joissa luonto on luonteva osa arkea. Hankkeen suunnittelussa otettiin huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot 1700-luvulta peräisin olevan Jurkkalan tilan pihapiiriin kuuluvan väentuvassa Vanhan-Mankkaan Kartanonmäen koillisosassa.

Uuden rakentaminen ja vanhan osan saneeraus tapahtuu vaiheittain siten, että erillisiä väistötiloja ei tarvittu ja päiväkoti pystyy toimimaan tauotta urakoinnista huolimatta. Toinen vaihe, vanhan vuonna 1982 valmistuneen päiväkotirakennusten saneeraus, valmistuu keväällä 2023. "Laajennushankkeen myötä varhaiskasvatuksen kapasiteetti Espoossa Mankkaan päiväkodissa kasvaa", täsmentää päiväkodin johtaja Jaana Koivisto.

Energiatehokkuus ja hyvät takuuehdot

Airamin valaisimilla toteutettu energiatehokas kokonaisuus oli hyvä ratkaisu kohteeseen monessa mielessä. ”Yhteistyö Airamin projektimyynnin kanssa oli sujuvaa ja mutkatonta. Valaisintoimitukset työmaalle toimitettiin ajoissa ja valaistusurakoinnissa päästiin etenemään ripeästi. Urakointia tehneet sähköasentajat mainitsivat erityisesti valaisimien helpon asennettavuuden ja nopean kytkemisen”, kertoo urakoinnista vastannut Tero Hyvönen Paretecilta. ”Hanketta oli mukava toteuttaa, kun sähköasentajat olivat tyytyväisiä sujuvaan asennukseen ja jo urakointivaiheessa loppukäyttäjiltä tuli kiitosta siististä ja fiksun näköisestä toteutuksesta.”

DIALux-laskelmat suunnittelun apuna

Valaistussuunnittelulla ja kestävillä valinnoilla voidaan vaikuttaa sekä lasten että henkilökunnan hyvinvointiin. Tilojen valaistus suunniteltiin palvelemaan eri tiloissa eri käyttötarkoituksia. 

Airam teki kohteesta DIALux-valaistuslaskelmat, joilla selvitettiin kuinka paljon valoa eri tiloissa tarvitaan ja samalla varmistettiin, että suunniteltu valaistus on halutulla tasolla ja vastaa sähkötyöselostuksessa mainittujen tilan käyttötarkoituksen mukaisia valaistusstandardeja. 

Valaistusvaatimukset oppimisympäristössä

Kohteen koko valaistusurakointi toteutettiin täysin Airamin julkisten tilojen valaisimilla. Oppimisympäristössä optimaalisen valaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon turvallisuus, riittävä häikäisemätön valon määrä ja valaistuksen tason säätömahdollisuus. Lapselle valon laatu on erityisen tärkeää turvalliseen liikkumiseen ja hienomotoriikan kannalta. Lapset oppivat hahmottamaan etäisyyksiä, muotoja ja toimintoja näkö- ja tuntoaistin kautta. 

Riittävä valaistus auttaa lapsia ja henkilökuntaa myös tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Leikki- ja esiopetustiloihin valitut Plata-moduulivalaisimet mikroprismakuvuilla antavat tasaisen, häikäisemättömän 3300 lumenin valon. Saliin haluttiin säädettävä valaistus valkokankaan av-esityksiä varten. Plata-valaisimet upotettiin luokkahuoneiden alakattojärjestelmiin varhaiskasvatustilojen lisäksi monipuolisesti myös saleihin ja käytäville Dali-vakiovalonsäädöllä.

Viihtyisyyttä käytävä- ja aulatiloihin

Käytävä- ja aulatiloissa pintaan asennetut pyöreät, pinta-asennettavat Puck-valaisimet luovat käytävä- ja aulatiloihin sisustuksellista ilmettä. Valaisimista on saatavissa kolme runkokokoa ja kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa ja ne voidaan halutessa asentaa myös vaijeriripustuksella korkeampiin aulatiloihin.

Kestävyyttä teknisiin tiloihin, hygieniaa keittiöön

Teknisiin tiloihin asennettiin monikäyttöiset IP54-suojatut Keto Pro -teollisuusvalaisimet 4000 K värilämpötilalla. Valinta on kestävä pitkän elinkaaren ratkaisu valaisimen hyötyeliniän ollessa L70 100 000 tuntia. Teräsrunkoisen matalan valaisimen kupu on opaloitua akryyliä.

Päiväkodin suurtalouskeittiön alakattoon valittiin energiatehokkaat Medic-erikoistilavalaisimet, joiden toimivat korkean hygieniavaatimuksen ammattikeittiössä. Kuten nimikin kertoo, on Medic hyvä valinta paitsi keittiöön, myös sairaaloihin ja muihin julkisen tilan kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65-suojausluokkaa ja kestävyyttä. ISO 3 -puhtausluokituksen Medic-valaisimet antavat tehokkaan valkoisen ja tasaisen 4000 K työskentelyvalon ja ne ovat sertifioituja ISO 14644-1 -standardin mukaisesti.

Kaupungin energiatehokkuustavoitteet 

Yrjö Huotarinen Espoon kaupungilta kertoo, miten Espoon kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeissa on määritelty energiatehokkuustavoitteet:
Sähköenergian osalta tavoitteet koskevat/sivuavat valaistuksen osalta

  • energiatehokkuuden optimoimista sähköenergiaa kuluttavissa laitteissa, järjestelmissä ja ohjauksissa
  • kuormatyyppikohtaista kulutuksen mittaamista ja seurantaa.
     

Valaistusratkaisujen tulee olla energiatehokkaita ohjauksiltaan ja valaisintekniikaltaan. Valaistushyötysuhteen tulee olla hyvä, näkötehtävien laatuvaatimusten puitteissa. 

Sähkösuunnittelija osallistuu sähkötekniikan osalta energiankulutuksen laskennalliseen tarkasteluun (simulointi ja tietomalli) toimittamalla laskennassa tarvittavia tietoja erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja esittämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja sähköenergian kulutuksen ja E-luvun minimoimiseksi. Energialaskenta suoritetaan useasti suunnittelun aikana (ks. Päiväkotien LVIA -suunnitteluohjeet).

Valaistuksen osalta seurataan siis myös energian kulutusta. Lähitulevaisuudessa Espoon kaupungilla on tarkoitus kerätä kaikkien kiinteistöjen kulutustiedot keskitetysti Espoon kaupungin tietoaltaaseen, missä saatua tietoa varastoidaan ja jalostetaan sopivaan visuaaliseen muotoon, jota energia-asiantuntijat ja kaupungin päättäjät voivat analysoida ja hyödyntää saamaansa tietoa.

Airam Puck-valaisimet Mankkaan päiväkoti

Puck-valaisimet valittiin käytäville ja aulatiloihin. Valaisinmallista on saatavissa kolme runkokokoa ja kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa.

Mankkaan päiväkoti Airam Plata-valaisimet

Plata-mikroprimamallit oppimistiloissa toimivat Dali-ohjattuina vakiovalonsäädöllä.

Airam Plata-valaisimet opaalikuvuilla

Matalarakenteiset Plata-moduulivalaisimet opaalikuvuilla.

Käytävällä Airam Puck-valaisimet ja kosteissa hoitotiloissa Flat-valaisimet.

IP44-luokiteltu Flat R Duo -valaisin sopii erityisen hyvin kosteisiin hoitotiloihin.

Airam Medic-valaisimet suurkeittiössä

Medic erikoistilavalaisin ssopii hyvin suurtalouskeittiöihin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65- suojausluokkaa ja kestävyyttä.

Airam Keto Pro -valaisimet teknisissä tiloissa.

Teknisiin tiloihin asennetut Keto Pro -valaisimet on suunniteltu varastoihin, käytäville ja kosteisiin sisätiloihin.

Käytävätiloihin valittiin tyylikkäät julkisten tilojen Puck-valaisimet opaalikuvuilla.

Tyylikkäät julkisten tilojen Puck-valaisimet opaalikuvuilla luovat tilaan sisustuksellista ilmettä.