Kotelointiluokitus kosteissa tiloissa (IP)

Kotelointiluokitus kosteissa tiloissa (IP)

Sähkö ja vesi ovat tunnetusti huono yhdistelmä. Kun valitset valaistusta kosteisiin tiloihin varmista, että valaisimella on tarvittava kotelointiluokka. Tilan sähkösuunnittelussa on myös huomioitava valaisimelle vaadittavat vähimmäisetäisyydet vesipisteistä.

Muista noudattaa turvallisuusmääräyksiä. Sähkö ja vesi ovat tunnetusti huono yhdistelmä. Kun valitset valaistusta kosteisiin tiloihin varmista, että valaisimella on tarvittava kotelointiluokka. Tilan sähkösuunnittelussa on myös huomioitava valaisimelle vaadittavat vähimmäisetäisyydet vesipisteistä. IP-luokituksessa ensimmäinen numero kertoo laitteen kestävyyden kiinteitä vierasesineitä ja pölyä vastaan, toinen numero ilmaisee vastustuskyvyn tason veden tunkeutumista vastaan.

Yleisimmät kosteiden tilojen valaisimien IP-luokitukset ovat:

  • IP20: Suojaamaton valaisin.
  • IP21: Suojaus suoraan ylhäältä tippuvalta vedeltä.
  • IP44: Kylpy- ja suihkutilat. Lattiakaivolla ja vesijohdolla varustetut autovajat ja –tallit. Suojaus roiskuvalta vedeltä.
  • IP54: Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä. Suojaus roiskuvalta vedeltä.
  • IP65: Täydellinen suojaus. Pölytiivis. Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta.
  • IP67: Lähellä vesirajaa. Täydellinen suojaus. Pölytiivis. Kestää hetkellisen upotuksen veteen.
  • IP68: Uima-altaat. Täydellinen suojaus. Pölytiivis. Kestää pysyvän upotuksen veteen.