Optimaalinen toimistovalaistus syntyy asiantuntevilla valaisinvalinnoilla

Toimistoissa tasaisella ja häikäisemättömällä valolla varmistetaan edellytykset tuottavalla työnteolle ja työntekijöiden viihtyvyydelle. Älykkäällä valaistuksen ohjauksella voit optimoida toimistotilojen monipuolisen ja joustavaan käytön. Kun kokonaisuus on hallittu, pystytään tulevat tarpeet ennakoimaan. Samalla tilojen käyttökustannukset pienenevät, viihtyvyys ja työntekijöiden hyvinvointi paranevat.

Optimaalinen toimistovalaistus

Toimiston valaistuksen suunnittelussa kannattaa huomioida tilojen erilaiset tarpeet valitsemalla niihin parhaiten soveltuvat valaisimet ja sopiva valaistuksen ohjausjärjestelmä. Saneeraatpa vanhaa tai rakennat uutta, on syytä pohtia, tukeeko valaistusratkaisu tilan toimintoja, ovatko valaisimet riittävän tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja luovatko ne työntekijöille viihtyisän ja kannustavan ilmapiirin. 

Kustannukset kuriin

Valaisinvalinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota valaisimen energiankulutukseen ja valaisimen sekä virtalähteen elinikään. Olemme panostaneet Airam-toimistovalaisimien helppoon asennettavuuteen. Työmaalla nopea asennus säästää aikaa ja rahaa. 

Langaton valaistuksenohjaus mahdollistaa käyttäjälähtöisen, nykyaikaisen ja helposti muunneltavan valaistusratkaisun toteuttamisen. 

Muuttuva ja joustava työympäristö

Viime aikoina olemme tottuneet ajatukseen, että työskentelytavat ja -paikat muuttuvat. Etätyöstä ja työskentelyn hybridimallista on tullut monelle uusi normaali. 

Uusi ajattelu työstä ja työpaikasta on tuonut toimistotilojen hyödyntämiseen uusia ajatusmalleja: neuvottelu- ja tiimityöskentelytiloja tarvitaan nyt enemmän ja monissa paikoissa työpisteet ovat nyt vaihtuvassa yhteiskäytössä. 

 • Organisaation rakenne, henkilöstön määrä ja työn tekemisen tavat muuttuvat tulevina vuosina. Lisäksi energian hinta askarruttaa nyt kaikkia. 
 • Onko toimistotiloissa vielä vanhan tekniikan energiatehottomia valaisimia?
 • Onko toimiston valaistus suunniteltu siten, että tiloissa on aina optimaalinen määrä valoa oikeaan aikaan ja vain siellä, missä siitä on aidosti hyötyä?
 • Onko valaistus mahdollista suunnitella hyödyntämään päivänvaloa ja säästämään siten energiankulutusta?
 • Mitä eri käyttötarkoituksia tiloilla on nyt ja tulevaisuudessa? 

Älykäs valaistus toimistoissa on järkevä pitkäntähtäimen valinta. Valaistustarpeet vaihtelevat toimialakohtaisesti. Oikeilla ohjaus- ja valaisinvalinnoilla voidaan ottaa monet tarpeet joustavasti huomioon.

Hyvinvointia yksilöllisillä valaistusratkaisuilla

Älykkäällä toimistovalaistuksella ohjataan valaistusvoimakkuutta työpisteittäin tai huomioidaan yksilölliset tarpeet. Hyvä valaistustaso vähentää työn psyykkistä ja fyysistä kuormittavuutta sekä lisää vireyttä ja työtehoa. 

 • Erityistä tarkkuutta vaativissa tiloissa tarvitaan tehokkaampaa valaistusta kuin päätetyöskentelyssä.
 • Neuvottelutiloihin voidaan ohjelmoida erilaisia valaistustilanteita valmiiksi esimerkiksi digitaalisia esityksiä varten. 
 • Liiketunnistukseen perustuva tai oppiva älykäs valaistuksenohjaus huone- ja käytävätiloissa säästää energiaa.
 • Standardi määrittelee tietyille työskentelytiloille korkean värintoistoindeksin (CRI).
 • Iän karttuessa ihmiset tarvitsevat enemmän valoa.
 • Häikäisyherkkyys nousee ikääntymisen myötä ja yli 60-vuotiailla se voi olla jopa kolminkertainen 20–30-vuotiaisiin verrattuna. Häikäisy voi aiheuttaa pääsärkyä, silmien väsymistä ja stressiä. Katon kautta heijastuva epäsuora hajavalo on miellyttävä ja häikäisemätön. Päätetyöskentelyä varten standardit määrittelevät valaistukselle UGR-luvun, jolla estetään liian suuri kiusahäikäisy

Vastuullisia valintoja

Airamin Lahden tuotantolaitos on erikoistunut metallirunkoisiin valaisimiin toimistojen, julkisten tilojen ja teollisuuden tarpeisiin. Tehdas mahdollistaa Airamille muun muassa aikaisemmin alihankkijoiden avulla valmistettujen tuotteiden tuotannon ottamisen omiin käsiin, mikä tarkoittaa entistä lyhempää ja vastuullisempaa tuotantoketjua. Räätälöinti- ja esivalmistuspalveluiden kapasiteettimme onkin jo kasvanut merkittävästi. 

Valitsemalla Airamin, varmistat, että valaisinvalinnoissa painottuvat eettinen ja kannattava liiketoiminta, sosiaalinen vastuu, ja ympäristövastuu sekä vastuullinen tuotantoketju. Valvomme kaikkien tuotteidemme tuotantoprosesseja, logistiikkaa sekä tuotanto-olosuhteita vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti ja viestimme niistä säännöllisesti ja läpinäkyvästi.