Julkisten tilojen valaistus langattomalla ohjauksella

Julkisten tilojen valaistus langattomalla ohjauksella

Valo luo julkisiin tiloihin mukavuutta ja turvallisuutta. Valitsemalla langattoman ohjauksen varmistat, että valaistus on helppo mukauttaa vaihteleviin käyttötarpeisiin. 

Julkisten tilojen valaistuksen on tuettava tilan käyttötapoja. Oikeanlainen ja riittävä valaistus tuo käyttömukavuuden lisäksi turvallisuutta. Langaton valaistuksenohjausjärjestelmä tekee mahdolliseksi reagoida muutoksiin ja antaa tilan käyttäjälle avaimet valaistusolosuhteiden hallintaan.

Langattomasti ohjattavan valaistuksen suunnittelu lähtee käyttäjän tarpeista, ja lopputuloksena on huolella toteutettu valaistuskokonaisuus, joka palvelee erilaisia käyttötarkoituksia. Jo langattoman ohjausjärjestelmän asentaminen on itsessään käyttäjän huomioimista, huomauttaa Airamin valaistusasiantuntija Henry Huittinen.

”Vaikka tilan lopullinen käyttäjä olisi vuokralainen, joka ei ole mukana suunnittelussa, voidaan hänelle langattomuuden avulla antaa vapaat kädet ohjata valaistusta ilman että apuun tarvitsee kutsua ulkopuolista ohjelmoijaa.”

Valaisimen visuaalisuuden lisäksi valotekniset kriteerit korostuvat julkisissa tiloissa, joissa liikkuu ja viettää aikaa paljon ihmisiä. Liian vähäinen valo luo turvattomuuden tunnetta, kun taas liiallinen tai optiikaltaan vääränlainen valo käy nopeasti häiritseväksi. Huomaamaton valaistus on useimmiten tiloihin sopivin ratkaisu.

Langattomuus on nappivalinta, oli kohde uusi tai saneerattava

Langaton valaistuksenohjaus voidaan tuoda niin uudiskohteeseen kuin saneerattavaan tilaankin. Uudiskohteessa suunnitteluun on helppo ryhtyä puhtaalta pöydältä, saneerauskohteessa taas on otettava huomioon olemassa olevien tilojen asettamat tekniset rajoitukset. Kattorakenteisiin ja kiinnitykseen liittyviä pulmia voidaan ratkoa esimerkiksi räätälöidyillä valaisinkiinnikkeillä. Valaistussaneeraus helpottuu, kun vanhat sähkökaapeloinnit ovat hyvässä kunnossa.

”Kun kaapelointeja ei tarvitse uusia, on langaton ohjausjärjestelmä saneerauskohteissa esimerkiksi Dali-järjestelmään verrattuna huomattavasti kustannustehokkaampi asentaa. Olemassa olevaa Dali-järjestelmää voidaan myös jatkaa langattomasti Casambilla. Langaton ohjaus on käytettävyyden kannalta hyvä valinta”, sanoo aluemyyntipäällikkö Mika Lindberg.

Kirjaston valaistus muuntautuu moneen

Nykyaikainen kirjasto pitää sisällään monenlaisia tiloja lukunurkkauksista työskentelytiloihin ja auditorioista arkistoihin. Erilaiset tilat vaihtelevine käyttötarkoituksineen asettavat uudenlaisia haasteita valaistuksen suunnittelulle.

”Lukemiseen ja ryhmätyöskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa voidaan mennä mukavuus edellä, mutta esimerkiksi näyttöpäätetyöskentely vaatii valaisimilta lisäksi häikäisyn estävän optiikan”, toteaa Huittinen.

Juuri saneeratun Hämeenlinnan kaupunginkirjaston toimistotiloihin ja henkilökunnan ruokailutiloihin asennettiin Eddy-valaisimet tilaajan toivomalla ActiveAhead-ohjauksella. Järjestelmä oppii tilan käyttäjien liikkeet ja ohjaa valaistusta niiden mukaan. Kapeissa ja korkeissa toimistohuoneissa valotekniset seikat nousivat etusijalle.

”Valaisimet sijoitettiin jopa 3,5 metrin korkeuteen, ja niiden näyttöpäätetyöskentelyyn sopiva optiikka ja häikäisyarvo selvitettiin mittauksin. Myös kirjaston kellarin arkistotiloista tehtiin Dialux-laskelmat, joilla haettiin valaistusteknisesti paras valaisinsijoittelu suhteessa siirrettäviin hyllyihin”, kertoo Lindberg.

Oleskelutiloissa ja lukunurkkauksissa taas korostuu valaisimien visuaalisuus. Hämeenlinnan kirjastossa lasten lukutiloihin valittiin kahdenkokoiset Round-valaisimet, jotka luovat kodikkaan tunnelman. Muunneltavuutta kirjastojen oleskelutiloihin saadaan langattomalla ohjauksella, jonka ansiosta valon määrää voidaan tarvittaessa muuttaa.

Matkustajaterminaaleissa liikkumisen on oltava mukavaa ja turvallista

Lentoasemien läpi kulkee päivittäin valtavia ihmismääriä, ja riittävä ja häikäisemätön valo helpottaa navigointia. Lisäksi lentoasemilla vietetään aikaa lentojen välissä, joten odotustiloihin voidaan tuoda valaistuksella mukavaa ja rauhallista tunnelmaa.

”Valon avulla ei pelkästään ohjailla ihmisvirtoja, vaan tehdään oleskelusta miellyttävää”, summaa Huittinen.

Airam toimitti Helsinki-Vantaan lentoasemalle Casambi-ohjattavat valaisimet, joilla toteutettiin muun muassa terminaali 1:n korkean osan, pohjakerroksen huoltokäytävien sekä terminaalien 1 ja 2 välisten yhdyskäytävien yleisvalaistus. Lisäksi terminaalissa 2 saneerattiin porttialueen 31 A–E yleisvalaistus.

Matkustajaterminaaleissa riittävä valo on turvallisuuskysymys. Valoa on oltava saatavilla nurkasta nurkkaan, pelkän kulkuväylän valaiseminen ei riitä. Huonossa valossa myös opasteiden seuraaminen on hankalaa.

”Lentokentällä paikasta toiseen siirtyminen hämärässä putkessa ei tunnu turvalliselta tai mukavalta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla haimme valaistuksella avaruutta ja lähestyttävyyttä”, Huittinen sanoo.

Lindberg kertoo, että lentoasemalla eri korkuisissa tiloissa visuaalisesti sopivinta toteutusta etsittiin kahden erikokoisen Highbay-valaisimen koeasennuksilla. Lopullinen valinta osui isompaan vaihtoehtoon, joka himmennettiin Casambilla noin 25 prosentin valotehoon. Vaikka valon määrässä samaan lopputulokseen olisi päästy pienemmällä valaisimella, oli isommalle alalle jakautuva valo silmälle miellyttävämpi. Himmennettynä valaisimen elinkaari on lisäksi pidempi, ja energiaa kuluu vähemmän kuin täydellä teholla. Lentoaseman valaistusta ohjataan myös vakiovalosäädöllä, jotta keinovaloa voidaan himmentää, kun luonnonvaloa on riittävästi.

Liikuntatiloissa urheilutapahtuman taso määrittää valaistuksen

Urheilu- ja liikuntahalleissa valo on funktionaalinen asia: sen on oltava tasaista ja mahdollisimman häikäisemätöntä. Usein valaisimilta vaaditaan myös pallonkestävyyttä.

”Liikuntahalleissa valaisimet ovat yleensä korkealla ja ensisijaisesti riittävän valon lähde, eivät niinkään esteettinen seikka”, huomauttaa Huittinen.
Tarkempia vaatimuksia valon määrälle asettaa se, millä tasolla tiloissa liikutaan ja urheillaan. Koulun liikuntasalissa 300 luksia riittää valon määräksi, mutta tietyissä lajeissa jo kilpaurheilun harjoittelu vaatii 500 luksia. Kun siirrytään varsinaisiin kilpaurheilutiloihin, nousee vaadittava valon määrä merkittävästi, jopa yli 1 000 luksiin. Tällainen valon määrä voi olla kuitenkin liikaa hallin muuhun käyttöön, jolloin langattomalla ohjauksella valaistusta saadaan himmennettyä tarpeen mukaan.

”Jos tilaa käytetään televisioitaviin tapahtumiin, on valojen lisäksi oltava täysin vilkkumattomat. Vanhoilla loisteputkilla ei olisi koskaan päästy tämän päivän televisioinnin ja hidastuskuvien vaatimaan valon laatuun, mutta esimerkiksi Sport-valaisimella se saavutetaan”, Huittinen kertoo.

Ota nämä asiat huomioon, kun suunnittelet valaistusta julkiseen tilaan

  • Tilan käyttötarkoitus määrää sen, mihin valoa tarvitaan ja mikä on valon sopiva määrä. Kun käyttötarkoituksia on useita, langaton valaistuksenohjaus tekee valaistusolosuhteiden muuntelusta helppoa.
  • Esimerkiksi näyttöpäätetyöskentely tai pallopelit asettavat tarkempia vaatimuksia valaisimien häikäisemättömyydelle.
  • Tilasta ja sen käyttötavoista riippuu, ovatko valaisimet ennen kaikkea riittävän valon lähde vai myös esteettinen elementti.
  • Saneerauskohteen valaistusta uusittaessa on otettava huomioon olemassa olevien sähkökaapelointien kunto. Langattoman ohjausjärjestelmän asentaminen on vaivatonta, oli kyseessä uudiskohde tai saneerauskohde.