Langattoman valaistuksenohjauksen hyötyjä toimistotilojen eri käyttötilanteissa

Langattoman valaistuksenohjauksen hyötyjä toimistotilojen eri käyttötilanteissa

Valaistusjärjestelmän langaton valaistuksenohjaus antaa suunnittelijalle vapauden oikean ja miellyttävän valaistuksen luomiseen käyttäjälähtöisesti, kustannustehokkaasti ja muuntojoustavasti.

Joustavuutta ja kustannussäästöä projektin kaikissa vaiheissa

Valaistuksen langaton ohjaus tarkoittaa joustavuutta kaikille projektin osapuolille. Valitsemalla langattomuuden, valaistus- tai sähkösuunnittelija tarjoaa tilaajalleen käyttäjälähtöisiä, nykyaikaisia ja helposti muunneltavia valaistusratkaisuja

  • auttaa säästämään rahaa hankittavien materiaalien määrässä
  • auttaa säästämään aikaa nopeammassa asennuksessa
  • lisää muuntojoustavuutta tilamuutoksiin
  • parantaa toimistokiinteistön energiatehokkuutta käytön aikana.

Airamin myyntijohtaja Ville Keinänen on todistanut langattomuuden hyötyjä useissa projekteissa:  ”Toimiston avotilassa tai neuvotteluhuoneessa tilamuutoksia voidaan tehdä paljon vapaammin, koska väliseiniä ei tarvitse kaapeloida, ei asentaa rasioita, eikä tehdä uusia kytkentöjä. Siinä puhutaan merkittävistä kustannussäästöistä, mikä on tärkeää niin suunnittelijalle kuin tilan loppukäyttäjälle.”

Valaistuksen ohjaus käyttäjän tarpeiden mukaan

Käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on valaistussuunnittelussa tärkeää. Saman tilan käyttötarkoitus voi muuttua jopa useita kertoja päivän aikana ja eri tilanteet vaativat erilaista valaistusta. Saman kerroksen eri työskentelyvyöhykkeet vaativat erilaisia valaistusratkaisuja riippuen siellä tapahtuvasta toiminnasta, alueella jatkuvasti oleskelevien ihmisten määrästä sekä luonnollisen valon määrästä eri vuodenaikoina.

Viime aikoina olemme tottuneet ajatukseen, että työskentelytavat ja -paikat muuttuvat. Etätyöstä ja työskentelyn hybridimallista on tullut monelle uusi normaali.

Kokoushuoneessa valaistustarpeeseen vaikuttaa ensisijaisesti päivänvalo ja käytettävä esitystekniikka. AV-esityksissä on tarve himmentää valaistusta. Vireyttä kaipaavissa tilanteissa tarvitaan voimakkaampi ja kylmempi valo. Myös istumajärjestys ja kalusteratkaisut vaikuttavat valaistusratkaisuun. Muuntojoustavan kokoustilan valaistusta suunniteltaessa on syytä kartoittaa esimerkiksi pidetäänkö tilassa perinteiset kokoukset, joissa osallistujat istuvat saman pöydän äärellä, vai myös työpajat, jolloin on tarvetta jakaa ihmiset pienryhmiin tilan eri puolille?

Langaton ohjaus tekee ohjauskaapelin tarpeettomaksi

Valaistusta voidaan ohjata monella tavalla niin langallisella kuin langattomalla ratkaisulla. Esimerkiksi valonohjaus liiketunnistimilla, läsnäolotunnistimilla, päivänvalotunnistimilla tai ajastuksella on ollut mahdollista jo kauan ennen langattomien ratkaisujen markkinoille tuloa. Ero on ohjauskaapelin tarpeettomuudessa. Langattomiin tunnistimiin on lisätty langattomat ominaisuudet, ”langatonta älyä”. Sen avulla sensoritekniikalla toimivat tunnistimet voivat kommunikoida valojen langattoman ohjauksen kanssa ilman ohjauskaapelia. Tunnistimet voivat olla myös valaisimessa.

”Jos tunnistin on valaisimessa kiinni, puhutaan integroidusta tunnistimesta. Tunnistimet ovat kuitenkin verrattain arvokkaita. Toimistohuoneen jokaisessa kuudessa valaisimessa voi olla joko oma tunnistin tai katossa vain yksi, joka riittää tunnistamaan koko alueen. Tämä on kustannusasia”, vinkkaa Keinänen.

 

Langaton ohjaus antaa mahdollisuuden ohittaa automaattiasetukset

Yleensä valaistuksen ohjaus ohjelmoidaan ennalta määriteltyjen kriteerien ja muuttujien mukaan toimimaan automaattisesti laajemmilla alueilla. Langaton ohjaus antaa enemmän vapautta ohittaa automaattiasetukset tarvittaessa. Esimerkiksi jos koko toimistoon on ohjelmoitu tietty valomäärä palamaan jatkuvasti jokaisen työpisteen kohdalla, voidaan päivänvalo- ja läsnäolotunnistimien avulla säätää valaistusta ja kompensoida ulkoa tulevaa valoa tai valon määrää työpisteillä.

Samat asetukset eivät kuitenkaan käy aina kaikille ihmisille eri työtehtäviin. Työtehtävät voivat vaikuttaa siihen minkälaista määrää valoa tarvitaan. Valontarve on myös erilainen vanhemmilla ihmisillä. Langaton ohjaus mahdollistaa työpistekohtaisen säädön helposti, ilman alakattojen avaamista ja kaapelointia.

Tilaan voidaan sijoittaa langattomat kytkimet esimerkiksi siivousta varten. Kun siivoaja tulee paikalle, hän voi ohittaa automaattiohjauksen kytkimen napin painalluksella ja laittaa siivousvalot täysillä päälle, vaikka tilassa olisi siihen aikaan automaattinen valaistustilanne.