Langaton valaistuksenohjaus joustaa

Langaton valaistuksenohjaus joustaa

Langaton valaistuksen ohjaus joustaa valaistustilanteet ja tarpeet muuttuvat. Valaistustilanteita voidaan ohjata manuaalisesti tai ohjelmoida automaattisiksi ilman että valaisinasennuksiin kosketaan.

Langaton valaistuksen ohjaus on muutojoustava ratkaisu. Valaistustilanteita voidaan helposti ohjata manuaalisesti tai ohjelmoida automaattisiksi ilman että valaisinasennuksiin kosketaan. Jos olet valinnut Airamin langattomat valaisimet, on valaistustilanteita helppo muutella ja ryhmitellä uudelleen vielä valaisimien asennuksen jälkeenkin.

Toimistotilojen suunnittelussa on 2010-luvulta lähtien siirrytty voimakkaasti monitilakonsepteihin, joissa huomioidaan erityyppisten käyttäjäryhmien ja työtehtävien vaatimus tilaratkaisuihin. Yritykset muuttavat vanhoja koppi- ja avokonttoreitaan moderneiksi monitoimitiloiksi ja rakennuttavat uusia toimitilakohteita viimeisimpien tilasuunnittelutrendien inspiroimina. Jatkuvista tilamuutoksista on tullut uusi normaali ja se on asettanut toimistotilojen valaistukselle uusia vaatimuksia. 

Muuntojoustavuus on ratkaiseva ero langallisen ja langattoman ohjauksen välillä

Valaistuksessa jatkuva muuntovalmius tarkoittaa perinteisten langallisten valaistusratkaisujen vähenemistä. Langaton valaistuksen ohjaus mahdollistaa tilamuutokset nopeasti ilman ylimääräistä kaapelointia tai valaisinten siirtoa.Tästä on hyötyä, jos tilojen käyttötarkoitus muuttuu tai kun vuokralainen tilassa vaihtuu. Joustavasti ohjattavasta valaistuksesta on suuri etu monitoimitiloissa, kun tilan kalusteita tai seiniä lisätään, poistetaan tai siirrellään. Langattoman valaistuksen muuttaminen on vieläkin helpompaa: valaistusryhmiä voidaan purkaa ja muuttaa langattomasti puhelinsovelluksella.

Älykäs valaistus 

Valaistus joustaa koska älykkäät valaisimet pystyvät mukautumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja sen myötä muuttuneisiin valaistusvaatimuksiin. Valmiit ohjausasetukset on helppo ohittaa tarvittaessa. Valaisimia voidaan jälkeenpäin lisätä tai poistaa joustavasti ohjauksen siitä kärsimättä. Muutokset päivitetään yksinkertaisesti mobliilisovelluksella järjestelmään. Itseoppiva ActiveAhead-järjestelmä osaa jopa optimoida valaistuksen itsenäisesti.

Langattoman valaistuksen lyömättömät edut ovat siis tilojen valaistuksen helppo muuttaminen tarpeen mukaan: niiden lukumäärän rajoittaminen tai kasvattaminen, tai vaikka himmentäminen ja värilämpötilan muuttaminen. Langaton ohjaus toimii erinomaisesti kohteissa, joissa on tarve päivittää ainoastaan valaistuksen ohjausjärjestelmä ilman massiivista sähköjärjestelmän uusimista. Tästä on hyötyä etenkin niissä saneerauskohteisissa, joissa ei ole mahdollisuutta lisätä jälkeenpäin ohjauskaapelointia. 

Langaton ratkaisu on kestävä investointi 

Langattomuus muuttaa käsitykset valaistuksen ohjausjärjestelmistä. Paitsi että ratkaisulla päästään eroon monimutkaisista ohjauskaapeloinneista, on se myös kestävä ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Ohjausjärjestelmiä kehitetään ja päivitetään jatkuvasti ja järjestelmän uusia ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön myös jälkikäteen. Tämä parantaa suoritustasoa ja käyttömukavuutta. 

Kohti ihmiskeskeistä valaistusta

Casambi-ohjauksella voit ohjata valaistustilanteita automaattisesti vaihtuvan vuorokausirytmin mukaan. Ihmiskeskeisessä valaistuksessa valaistus voit asettaa valaistuksen sopimaan ihmisen luontaiseen rytmiin. Aamulla – kun vireyttä tarvitaan enemmän – valaistus on kylmempää ja tehokkaampaa. Illalla on luontevaa suosia lämpimämpää ja himmeämpää valoa kun keho valmistautuu lepoon. 

Valaistuksen automatisointi

Valaistus voidaan myös ajastaa viikonpäivien tai kellonajan ja kalenterin mukaan. Energiaa ja valaisimia voidaan säästää viikonloppuisin ja kesäaikaan, kun luonnonvalosta on hyötyä. Järjestelmä on älykäs, koska se huomioi auringon nousu- ja laskuajat eri kuukausina järjestelmän lokaation perusteella.

Valaistukseen voidaan liittää myös päivänvaloa aistivat anturit ja automatisoida valontarve. Vakiovalo-ohjattu valaistus himmenee tai sammuu kokonaan, jos luonnonvaloa on riittävästi.