Airam räätälöi älykkäät valaisimet

Airam räätälöi älykkäät valaisimet

Airamin tuotantotiloissa Keravalla tuttuihin valaisinmalleihin voidaan modifioida minkä tahansa markkinoilla olevan älykkään valaistuksen ohjaus.

Airamin tuotantotiloissa Keravalla tutuista valaisinmalleista räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin sopivia älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin yhteensopivia versioita.

Kotimainen perheyritys Airam on perinteisesti ollut tunnettu kattavasta lamppu- ja valaisinvalikoimastaan. Keravalla Airamin tuotantotiloissa sijaitsee yhtiön logistiikkakeskus ja tilat valaisintuotannolle, jossa valaisimista räätälöidään erilaisia versioita asiakkaiden erityistarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa valmiiseen valaisimeen tehtäviä erilaisia sisäisiä kytkentöjä, virtalähteiden vaihtoa tai muuta piensähkötyötä.

”Kaikkia valaisimia voidaan muokata jotenkin. Erilaisia valaisimia, virtalähteitä ja komponentteja yhdistelemällä voimme tehdä valaisimiimme valaisinportfoliossamme mainittuja muutoksia aina sähköisten komponenttien uudelleenjärjestelystä ja vaihtamisesta liitosjohtojen lisäämiseen”, kertoo Airamin valaistuksen tuotehallintatiimin vetäjä Risto Poutiainen.

Älykäs valaistus asiakkaan tarpeiden mukaan

Älykkäät valaistusjärjestelmät ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan. Älykkään valaistuksen avulla valaistusta voidaan ohjata tilan muuttuvien tarpeiden mukaan. Samalla voidaan parantaa valaistuksen energiatehokkuutta. Airam pystyy modifioimaan valaisimiinsa lähes minkä tahansa markkinoilla olevan, avoimesti saatavilla olevan, älykkään valaistuksen ohjauksen.

”Yhtäkään järjestelmää ei ole meidän puoleltamme rajattu pois. Pystymme tarjoamaan juuri sen valaistuksenohjauksen, jonka sähköurakoitsija kohteeseensa tarvitsee, oli se sitten langaton tai langallinen”, Poutiainen kertoo.

Esimerkiksi kotimainen langaton Casambi-valaistuksenohjaus on saatavilla yli 40:een Airamin valaisintuoteperheeseen, kuten suosittuihin Lumi-, Plata- ja Highbay-valaisimiin. Valaisimista voidaan tehdä myös yhteensopivia muun muassa langattomien Zigbee 3.0-, Philips SR- ja Helvar ActiveAhead -valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa.

Langattoman valaistuksenohjauksen etuja ovat kustannustehokkuus, helppo asennus sekä vaivaton käyttöönotto ja se, että valaisimet eivät tarvitse lainkaan ohjauskaapelointia. Langattomien valaistusohjausratkaisujen konfigurointi on lisäksi helpompaa kuin perinteisemmässä DALI-ohjauksessa. Langattomien järjestelmien asennus ei vaadi järjestelmän ohjelmointiin erikseen kouluttautuneen henkilön konsultointia – valaisimien asennus ja ohjaus tapahtuu helposti mobiilisovelluksen kautta. Airam tekee valaistuksenohjauksen konfigurointia halutessa myös loppukäyttäjän toiveiden mukaan.

Casambi-ohjaus_airam

Langattoman valaistuksenohjauksen toteutus

Langattoman valaistuksenohjauksen toteutus tapahtuu käytännössä usein vaihtamalla valaisimeen halutun valaistuksenohjausprotokollan mukainen virtalähde, joka lähettää ja vastaanottaa valitun ohjausprotokollan signaalia. Kun valaisimen virtalähde on joko vaihdettu tai lisätty, voidaan valaisin yhdistää tai liittää kohteessa olevaan valaistuksenohjausjärjestelmään.

Valaisimen komponentin vaihdon tai lisäyksen yhteydessä testataan, että tuote toimii, ja sille tehdään valaisinkohtainen profiili. Kun valaisin viedään loppukohteeseen ja siihen kytketään virrat, näkyy valaisin saman tien kohteeseen luodussa verkossa tuotenimellään.

Casambi- ja Zigbee-valaistuksenohjausten etuna on, että ne eivät ole sitoutuneet vain tietyn valmistajan komponentteihin. Näin Airam voi itse valita valaisimille parhaiten sopivat komponenttivalmistajat. Airam käyttää komponenttien hankintaan kotimaisia alihankkijoita.

Casambi-verkkoon on myös mahdollista liittää kaikki DALI-ohjattavat valaisimet. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman Terminaali 2 on valaistu Airamin syväsäteilijöillä, jotka on liitetty Casambi-verkkoon. Valaisimet ovat DALI-valaisimia, jotka on komponentteja lisäämällä muokattu langattomaan valaistuksenohjaukseen sopiviksi. 

Muunneltavuus lisätarvikkeilla optiona

Valaisimia voidaan modifioida myös erilaisilla lisätarvikkeilla, kuten liitosjohdoilla tai pistoliitinjohtosarjalla. Kohteeseen voidaan tarvita esimerkiksi juuri tietyn pituisilla liitosjohdoilla varustetut valaisimet, tai valaisimien läpijohdotus pitää suorittaa tietyn tyyppisillä pistoliitinjohtosarjalla. Nämäkin hoituvat Airamin Keravan-tuotantotiloissa.

Airam tekee jatkuvaa tuotetestausta sen varmistamiseksi, että valaisimien räätälöinti varmasti onnistuu ja tuote lähtee tehtaalta toimivaksi varmistettuna. Meneillään on laajennusprosessi, jonka avulla Airam voi jalostaa ja kasvattaa tuotantolaitoksen valaisimien muokkauspotentiaalia entistäkin paremmaksi.