Airam sai tunnustusta vastuullisuudestaan

Airam sai tunnustusta vastuullisuudestaan

Keravan kaupunki myönsi Airamille vuosittain jaettavan ympäristöpalkinnon tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta niin ympäristövastuun kuin sosiaalisen ja taloudellisenkin vastuun saralla. Vastuullisuustyö on valaistusratkaisuihin ja kodintuotteisiin keskittyneelle Airamille tärkeää ja se näkyy tuotteiden ohella myös yrityksen arvoissa, strategiassa ja päivittäisessä toiminnassa.

“Airamin vastuullisuusperiaatteissa määritellään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset ja näitä koskevat konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit. Vastuullisuus on kiinteä osa Airamin toimintastrategiaa, johtamista, päätöksentekoa ja päivittäistä työtä nyt ja myös tulevaisuudessa. Yrityksen johto ja hallitus ovat vahvasti sitoutuneet näihin tavoitteisiin ja siksi tällainen tunnustus lämmittää mieltä erityisesti”, kertoo Airamin toimitusjohtaja Jorma Koskiola.

Kiitosta muun muassa YK:n ohjelmiin sitoutumisesta

Vuonna 2021 jo 20. kerran jaetun palkinnon saajaa ehdottaa Keravan kaupunginhallitukselle raati, jonka muodostavat Keravan kaupungin yrityspalvelupäällikkö Pirjo Leino ja Ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen. Heihin teki vaikutuksen erityisesti Airamin vahva ja laaja-alainen sitoutuminen vastuullisuusasioihin.

“Kyse ei tosiaan ole vain ympäristövastuusta vaan myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvistä asioista”, Johanna Kuusisto toteaa. “Tärkeää on se, että vastuullisuuden eteen tehtävä työ on järjestelmällistä ja systemaattista. Tästä merkkinä voidaan pitää esimerkiksi Airamin sitoutumista YK:n Global Compact -aloitteen sekä kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman tavoitteisiin. Kyseessä on suhteellisen tuore asia, mutta sitä on jo selkeästi lähdetty soveltamaan osaksi päivittäistä toimintaa”, Kuusisto jatkaa.

Esimerkillinen ympäristötoimija

Päätökseen vaikuttavivat myös kaupunkikuvaa ja elinympäristöä edistävät menettelyt sekä luonnon ja rakennetun ympäristön ekologinen huomiointi. Jäte- ja energiahuoltoa on tehostettu reilusti viime vuosina ja jätehuollon osalta on saavutettu 80 % hiilidioksidipäästövähennys.

“Hyödynnämme omaa jätettämme Keravan toimitilojemme energiankäytössä ja pystymme tällä hetkellä kattamaan noin 12 % käyttämästämme sähköstä ja 15 % lämmöstä tällä kierrätetyllä hyötyjätemateriaalilla. Tulevaisuutta ajatellen toimitilojemme katolle on tehty myös aurinkovoimalavaraus”, toimitusjohtaja Koskiola valottaa.

Tärkeimpänä tekijänä vastuulliset tuotteet

Kaiken keskiössä raadin silmissä olivat kuitenkin Airamin tuotteet, jotka ovat mahdollisimman energiatehokkaita, kierrätettäviä ja siksi ympäristöä huomioivia. “Huomioimme ympäristöasiat kaikissa materiaalivalinnoissa sekä hankinnoissa ja pyrimme helppoon kierrätettävyyteen ja opastukseen sekä jätteen määrän vähentämiseen koko arvoketjussa. Nämä ovat asioita, joiden suhteen yritämme jatkuvasti parantaa toimintaamme”, Koskiola lupaa.

“Meillä on ollut talossa vastuullisuus- ja laatupäällikkö vuodesta 2019 alkaen ja teemme aktiivisesti tuotetasoista LCA-laskentaa, eli tutkimme tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hylkäämiseen saakka. Ja tuotteiden ohella myös niiden pakkaukset on suunniteltu vastuullisesti”, Koskiola tiivistää.

“Lisäksi haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita, jotka huomioivat vastuullisuusasiat ja pystyvät auttamaan meitäkin parantamaan toimintaamme entisestään. Myös sillä on valtava merkitys, että asiakkaamme haluavat hankkia vastuullisesti valmistettuja ja kestäviä tuotteita. Yksin tässä ei onnistuttaisi”, Koskiola summaa.

Lisätietoja

Jorma Koskiola, toimitusjohtaja, Airam Electric Oy Ab
jorma.koskiola@airam.fi, +358 50 375 9527