Airamin laatu- ja vastuullisuustyölle tunnustus: Kolminkertainen ISO-sertifikaatti

Airamin laatu- ja vastuullisuustyölle tunnustus: Kolminkertainen ISO-sertifikaatti

Pitkäjänteinen työmme laadun, ympäristövastuun ja työterveyden sekä työturvallisuuden kehittämisessä sai tunnustusta maaliskuussa 2024, kun DNV myönsi johtamisjärjestelmällemme ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaatit. Sertifiointi kattaa tuotteidemme suunnittelun, markkinoinnin ja myynnin, oman tuotantomme Lahdessa sekä näitä tukevat prosessit ja tukitoiminnot.

Laatusertifioinnissa on mukana koko konserni, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit kattavat Lahden tehtaamme sekä logistiikkakeskuksemme ja pääkonttorimme Keravalla.

"Ulkoisen auditoijan myöntämä sertifiointi osoittaa pitkäjänteisen työmme laadun, ympäristön ja työturvallisuuden eteen. Jatkuvan parantamisen periaate sopii hyvin Airamin ajatteluun: vastuullisuustyö on koko ajan jatkuvaa ja paremmaksi kehittyvää. ISO-sertifiointi on yhteinen ponnistus, jossa on ollut mukana koko Airam", kiittää Airamin vastuullisuus- ja laatupäällikkö Siina Hara.

Airamilla vastuullisuus nähdään matkana. Työtä laadun, ympäristön ja työturvallisuuden eteen on tehty jo vuosia ja matka kohti ISO-sertifiointia aloitettiin virallisesti vuonna 2022. Mukana projektissa on ollut airamilaisia kautta konsernin ja johtoryhmä on ollut alusta asti tiiviisti osa projektia. Projektin aikana on esimerkiksi tarkasteltu tuotanto- ja toimintaprosesseja, selkiytetty rooleja, tunnistettu ympäristövaikutuksia ja asetettu tavoitteet laadun, ympäristön- ja työsuojelun tason parantamiseksi.

 Sertifiointiauditoinneissa saimme positiivista palautetta mm. ympäristövaikutusten tunnistamisesta, kokonaisstrategiaa tukevasta tavoitteenasetannasta ja toteutussuunnitelmista, turvallisuuskulttuuristamme sekä innovatiivisista markkinoinnin ja myynnin työkaluista ja käytännöistä.

Airamille myönnetyt ISO-sertifikaatit

ISO 9001 -standardissa määritellään laatujärjestelmän periaatteet yrityksille. ISO 9001 -standardin mukaan toimiva yritys panostaa asiakastyytyväisyyteen, toimiviin prosesseihin ja jatkuvaan parantamiseen sekä hallitsee toimintaansa riskiperusteisesti. Johtamisjärjestelmän yksi tavoite on varmistaa kykymme tarjota tuotteita, jotka vastaavat lakisääteisiin ja asiakasvaatimuksiin.

ISO 14001 on tunnetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmästandardi. Standardin mukaan toimiva yritys tunnistaa toimintojensa ja tuotteidensa myönteiset ja kielteiset ympäristövaikutukset ja hallitsee niitä.

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi. Standardin mukaisesti toimiva yritys tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä sekä varmistaa, että työntekijät voivat osallistua heidän työterveyttään ja -turvallisuuttaan koskevaan työsuojelutyöhön.

 

Kuvassa vasemmalta Erik Frejinger (toimitusjohtaja, Airam AB), Siina Hara (vastuullisuus- ja laatupäällikkö) sekä Jan Norss (työsuojelu- ja logistiikkapäällikkö).