Verkkopalvelu-uudistuksen myötä otamme yhdessä askeleen kohti parempaa digitaalista asiakaskokemusta

Verkkopalvelu-uudistuksen myötä otamme yhdessä askeleen kohti parempaa digitaalista asiakaskokemusta

Tapamme hankkia tietoa ja ostaa on murroksessa: kivijalan ja fyysisen jakeluverkoston rinnalle ovat viime vuosina nousseet vahvasti digitaaliset kanavat

Airam vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja ostokäyttäytymisen muutokseen uuden verkkopalvelun avulla. Rakennamme nyt yhdessä Airamin kilpailuetua, asiakaskokemusta ja parempaa asiakastyytyväisyyttä.

Digitaalisuus vie tiedon asiakkaan luo

Verkkopalvelu-uudistuksen taustalla on aito asiakastarve. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on noussut selkeästi esiin asiakaskyselyissä ja haastatteluissa, kun olemme kysyneet toiveita tulevaisuuden Airamia kohtaan. Toimivan verkkopalvelun avulla luomme mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen myös tulevaisuudessa ja palvelemme asiakkaita entistä paremmin: helpotamme asiointia ja tarjoamme tietoa, jota he tarvitsevat.

Asiakaskuntamme koostuu sekä pro- että retail-asiakkaista, kun useimmat muut alan toimijat ovat keskittyneet vain toiseen. Olemme tunnistaneet tämän haasteen ja meidän tulee palvella koko asiakaskuntaamme yhtä hyvin digitaalisissa kanavissa.

Maailma ei sopeudu meihin, vaan meidän täytyy mukautua siihen, mitä asiakkaat meiltä odottavat. - Jorma Koskiola, toimitusjohtaja

Kulttuurinen muutos edellyttää avointa mieltä ja uusia toimintatapoja

Liiketoimintojen digitalisoituminen on muuttanut meidän kaikkien elämää. Digitaaliset palvelut helpottavat arkea ja lisäävät esimerkiksi tiedonkulkua arjessa ja työelämässä. Verkkopalvelu-uudistusta voi lähestyä oman elämän kautta: vielä reilu vuosikymmen sitten faksi oli viestintävälineenä tavallinen, mutta tänä päivänä koko ajatus tuntuu jo kaukaiselta.

Digitaalisemman tulevaisuuden rakentaminen edellyttää ennakkoluulotonta asennetta meiltä sisäisesti. Muutos kohti digitaalisempaa liiketoimintaa tehdään yhdessä. Se vaatii poisoppimista vanhoista toimintatavoista ja sopeutumista uusiin käytäntöihin – sitä, että suhtautuu uuteen avoimin mielin. Kulttuurinen muutos rakentuu niin ajatusten kuin käytännön tasolla. Uskon vakaasti, että pystymme tämän muutoksen yhdessä tekemään.

Asiakastyytyväisyys on Airamin kilpailuetu

Asiakkaat kokevat, että meitä on helppo lähestyä. Olen siitä erityisen ylpeä. Tunnemme asiakkaamme ja heidän tarpeensa, mikä on meille kilpailuetu. Olemme alan vahva ja tunnettu toimija, jolta asiakkaat odottavat tietoa, palvelua ja helpotusta omaan arkeen sekä työntekoon.

Kun huolehdimme kilpailuedustamme eli tyytyväisistä asiakkaistamme, kaikki – sekä yksilöt että yhteisö – menestyvät ja meillä on hyvä, turvattu ympäristö rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Muuttuva maailma edellyttää uusia asiointikanavia ja toimintatapoja. Siksi uudistamme myös verkkopalvelumme. Muutos on meille kaikille hieno mahdollisuus, ja se luo edellytykset kehittyä hyvässä ja vakaassa ympäristössä kohti tulevaa. Pidämme huolta kilpailukyvystämme, kun palvelemme asiakkaitamme myös digitaalisissa kanavissa.

Toivon, että tutustut Airamin uuteen verkkopalveluun uteliaasti ja avoimin mielin!